Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Quảng Nam
Mã thủ tục QNA-000276
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Trình tự thực hiện
  1. Trường hợp xin học lại tại trường cũ: Hiệu trưởng nhà trường cho phép nhập học sau khi đã kiểm tra hồ sơ.
  2. Trường hợp xin học lại tại trường khác: Hồ sơ bổ sung và thủ tục thực hiện như đối với học sinh chuyển trường.
  3. Trường hợp xin học lại vào lớp đầu cấp trung học phổ thông: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định trên cơ sở kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển của học sinh trước khi nghỉ học.

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

 


Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 a) Đơn xin học lại học sinh ký.
2 b) Học bạ của lớp hoặc cấp học đó học (bản chính).
3 c) Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản công chứng).
4 d) Bản sao giấy khai sinh.
5 đ) Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của nhà nước.
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

3 ngày làm việc

Việc xin học lại được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.

 

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam, số 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Cho phép học sinh học lại.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Học sinh xin học lại sau thời gian nghỉ nhưng còn trong độ tuổi quy định của từng cấp học.


Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin