Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Nam Định
Mã thủ tục BTP-NDH-277038
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Trọng tài thương mại
Trình tự thực hiện

- Trung tâm trọng tài hoàn thiện hồ sơ gửi cho Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở Trung tâm trọng tài;

- Sở Tư pháp thẩm tra đủ điều kiện và cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm trọng tài.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện.

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 - Đơn đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài (Mẫu số 04/TP-TTTM); - Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu; - Bản sao có chứng thực Điều lệ Trung tâm trọng tài; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu.
Số bộ hồ sơ 01 bộ.
Phí
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 

Đối tượng thực hiện Trung tâm trọng tài
Cơ quan thực hiện Sở Tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Sở Tư pháp
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Trung tâm trọng tài đã được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập.

 

 

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin