Giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá tài sản gắn liền với đất đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Bình Phước
Mã thủ tục BPC-284382
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Đất đai
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công. Địa chỉ: số 727 Quốc lộ 14, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ, hợp lệ thì ghi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Đồng thời, chuyển hồ sơ đến Chi cục Quản lý đất đai -Sở Tài nguyên và Môi trường. Thời gian thực hiện không quá 01 ngày làm việc.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định.

- Bước 2:Chi cục Quản lý đất đai thẩm định tham mưu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thu hồi đất (trường hợp phải thu hồi đất), giao đất, cho thuê đất. Thời gian thực hiện 07 ngày làm việc.

- Bước 3: UBND tỉnh ký Quyết định thu hồi đất (trường hợp phải thu hồi đất), giao đất, cho thuê đất. Thời gian thực hiện 06 ngày làm việc.

- Bước 4: Chi cục Quản lý đất đai nhận kết quả từ Văn phòng UBND tỉnh và chuyển về Bộ phận tiếp nhận theo dõi và bàn giao về Bộ phận trả kết quả. Thời gian thực hiện 01 ngày làm việc.

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Địa chỉ: số 727 Quốc lộ 14, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Điện thoại: 02716.254.888 (nhấn số nhánh 226 hoặc 227).

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 + Giấy tờ chứng minh về pháp nhân của bên trúng đấu giá; + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Văn bản xác minh nguồn gốc đất; + Văn bản công nhận kết quả trúng đấu giá; + Hợp đồng tổ chức đấu giá; + Bản đồ địa chính thửa đất và file mềm bản đồ địa chính; + Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính. 01
Số bộ hồ sơ 02bộ
Phí Không có thông tin
Lệ phí
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.
Cơ quan thực hiện Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND cấp tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Cục Thuế tỉnh
Kết quả thực hiện Quyết định giao đất, cho thuê đất
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin