Thủ tục sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan trong nước.

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Ngoại giao
Mã thủ tục BNG-270816
Cấp thực hiện
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Cấp hộ chiếu, công hàm
Trình tự thực hiện

1. Nộp hồ sơ tại:

a. Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao):

- Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ các ngày lễ, Tết.

b. Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ: 6 Alexandre De Rhodes, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ các ngày lễ, Tết.

c. Trụ sở các Cơ quan ngoại vụ địa phương.

2. Cục Lãnh sự, Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh xem xét giải quyết.

3. Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở các cơ quan theo giấy biên nhận hồ sơ hoặc qua bưu điện theo yêu cầu của công dân.

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Cục Lãnh sự, Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh; hoặc

- Nộp hồ sơ cho các Cơ quan ngoại vụ địa phương, sau đó hồ sơ được chuyển kèm theo lệ phí tới Cục Lãnh sự hoặc Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh thông qua dịch vụ bưu chính của Công ty cổ phần chuyển phát nhanh bưu điện (EMS) thuộc Tổng công ty bưu chính Việt Nam.

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Số bộ hồ sơ Một (01) bộ
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Lãnh sự hoặc Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh thì thời hạn giải quyết không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp nộp hồ sơ tại Cơ quan ngoại vụ địa phương thì trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan ngoại vụ địa phương chuyển hồ sơ cho Cục Lãnh sự hoặc Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh. Sau đó, việc cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ được Cục Lãnh sự hoặc Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh thực hiện trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ được nộp với Tờ khai dưới dạng khai trực tuyến thì thời hạn giải quyết là 01 ngày làm việc kể từ ngày Cục Lãnh sự hoặc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với đoàn có số lượng từ 50 người trở lên thì thời hạn giải quyết là không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện - Người thuộc diện được sửa đổi, bổ sung hộ chiếu công vụ : Theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ, Người thuộc diện được sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao: Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ
Cơ quan thực hiện Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Sở ngoại vụ TP Hồ Chí Minh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền đề nghị: Theo khoản 9 Điều 1 Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

- Tờ khai đề nghị sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo mẫu 02/2016/XNC theo mẫu 02/XNC có thể khai trên bản in sẵn hoặc khai trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự tại địa chỉ www.lanhsuvietnam.gov.vn, sau đó in ra, ký.

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin