Thủ tục cấp bản sao trích lục giấy tờ hộ tịch tại Bộ Ngoại giao

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Ngoại giao
Mã thủ tục BNG-270814
Cấp thực hiện Cấp Bộ, Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Hộ tịch quốc tịch
Trình tự thực hiện

- Cá nhân đã đăng ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nay về cư trú tại Việt Nam có thể trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính nộp hồ sơ đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

- Cục Lãnh sự xem xét giải quyết;

+ Trường hợp Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã chuyển Sổ Hộ tịch lưu tại Bộ Ngoại giao: Sau khi nhận được yêu cầu cấp bản sao trích lục, cán bộ lãnh sự kiểm tra hồ sơ lưu trữ và giải quyết cấp bản sao trích lục hộ tịch cho người yêu cầu trong ngày; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.       

+ Trường hợp Bộ Ngoại giao chưa nhận được Sổ hộ tịch từ Cơ quan đại diện chuyển lưu, thì sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ Ngoại giao có văn bản đề nghị Cơ quan đại diện cung cấp thông tin. Cơ quan đại diện có trách nhiệm trả lời Bộ Ngoại giao trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu xác minh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả trả lời của Cơ quan đại diện, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cấp cho người yêu cầu bản sao trích lục.

- Người yêu cầu nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở Cục Lãnh sự hoặc qua bưu điện (theo lựa chọn).

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Cục Lãnh sự, hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Cục Lãnh sự.

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 - 01 Tờ khai theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp. - Bản sao có chứng thực hoặc bản photo (đương sự xuất trình bản chính để đối chiếu) của giấy tờ hộ tịch yêu cầu cấp bản sao trích lục (nếu có). - 01 bản photo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước hoặc giấy tờ có giá trị thay thế khác của người đi nộp hồ sơ. - Giấy ủy quyền (nếu là nộp thay) hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ gia đình với người yêu cầu. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh chị em ruột của người được ủy quyền thì không phải có văn bản ủy quyền nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên. - Đối với hồ sơ gửi qua bưu điện thì phải gửi đầy đủ bản sao chứng thực các giấy tờ được quy định nêu.
Số bộ hồ sơ Một (01) bộ
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

- Sau khi nhận được yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, cán bộ lãnh sự giải quyết cho người yêu cầu trong ngày; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

- Nếu hồ sơ cần xác minh: Không quá 03 ngày làm việc kể từ khi có kết quả xác minh.

 

Đối tượng thực hiện Cá nhân đã được các cơ quan đại diện ViệtNam ở nước ngoài thực hiện các thủ tục đăng ký hoặc ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh, kết hôn, khai tử.
Cơ quan thực hiện Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Bản sao trích lục hộ tịch
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Không có
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin