Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Thanh Hóa
Mã thủ tục T-THA-288237-TT
Cấp thực hiện Cấp Xã
Lĩnh vực Người có công
Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.

Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức.

a) Địa điểm tiếp nhận: UBND cấp xã nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú.

b) Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng  tuần (trừ ngày Lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định).

c) Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

- Đối với cá nhân:  Bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

+ Hướng dẫn để cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định;

+ Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu cho cá nhân.

Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức.

- Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận các giấy tờ quy định có trách nhiệm xác nhận bản khai, lập danh sách đề nghị mua thẻ bảo hiểm y tế tại địa phương gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ quy định, có trách nhiệm kiểm tra đối tượng thuộc diện được mua BHYT, đảm bảo nguyên tắc không cấp trùng thẻ BHYT; lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ quy định có trách nhiệm kiểm tra, rà soát và làm thủ tục mua BHYT.

Bước 4. Trả kết quả:

a) Địa điểm trả: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú.

b) Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng  tuần (trừ ngày Lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định).

 

Cách thức thực hiện
Trực tiếp
Thành phần hồ sơ

- Bản khai cá nhân (có mẫu BH1 hoặc BH2): 01 bản chính;

- Trường hợp người có công với cách mạng thuộc diện hưởng trợ cấp một lần thì cần thêm bản sao Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến; Huân chương Chiến thắng, Huy chương Chiến thắng: 01 bản. 

 

Số bộ hồ sơ 01 bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết công việc là 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:

- Ủy ban nhân dân cấp xã: 05 ngày.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện: 10 ngày.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 15 ngày.

Đối tượng thực hiện thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động 61% trở lên, Thân nhân không thuộc diện hưởng trợ cấp hàng tháng của Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Người có công với cách mạng thuộc diện hưởng trợ cấp một lần, Người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ UBND cấp xã nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú. 
Cơ quan được ủy quyền Không
Cơ quan phối hợp Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội huyện
Kết quả thực hiện Thẻ bảo hiểm y tế cấp cho đối tượng
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

không

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin