Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em.

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Thanh Hóa
Mã thủ tục T-THA-287924-TT
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.

Đối tượng hoặc người giám hộ phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức.

1. Địa điểm tiếp nhận:

   - Trung tâm Bảo trợ xã hội; Địa chỉ: Xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

   - Trung tâm Bảo trợ số 2 Thanh Hóa; Địa chỉ: Xóm mới, Xã Quảng Thọ, Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá.

   - Trung tâm chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa; Địa chỉ: xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng  tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với tổ chức:  Bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

- Hướng dẫn để tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định;

- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu cho tổ chức

Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức.

- Bước 1: Người giám hộ, gia đình hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng làm đơn đề nghị, gửi Giám đốc cơ sở trình bày rõ nguyện vọng đưa đối tượng về gia đình, cộng đồng.

- Bước 2: Giám đốc cơ sở quyết định đưa đối tượng ra khỏi cơ sở và bàn giao đối tượng cho Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền để tiếp tục hỗ trợ đối tượng hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. 

Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm trả:

    - Trung tâm Bảo trợ xã hội; Địa chỉ: Xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

   - Trung tâm Bảo trợ số 2 Thanh Hóa; Địa chỉ: Xóm mới, Xã Quảng Thọ, Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá.

    - Trung tâm chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa; Địa chỉ: xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).
Cách thức thực hiện
Nộp đơn trực tiếp.
Thành phần hồ sơ

Đơn đề nghị người giám hộ, gia đình hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng: 01 bản

Số bộ hồ sơ 01 (một) bộ.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết Không
Đối tượng thực hiện Người giám hộ, gia đình hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng
Cơ quan thực hiện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

- Trung tâm Bảo trợ xã hội; Địa chỉ: Xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

   - Trung tâm Bảo trợ số 2 Thanh Hóa; Địa chỉ: Xóm mới, Xã Quảng Thọ, Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá.

   - Trung tâm chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa; Địa chỉ: xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Cơ quan được ủy quyền Không
Cơ quan phối hợp Không
Kết quả thực hiện Quyết định đưa đối tượng ra khỏi cơ sở.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

- Người giám hộ, gia đình ruột thịt hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng có đơn đề nghị.

- Đối tượng đủ 18 tuổi. Trường hợp từ 18 tuổi trở lên đang học các cấp học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thì tiếp tục được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở cho đến khi tốt nghiệp văn bằng thứ nhất nhưng không quá 22 tuổi.
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin