Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

  • Thông tin
  • TTHC liên quan
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Công thương
Mã thủ tục B-BCT-262045-TT
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
Trình tự thực hiện
- Thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Công Thương.
- Sở Công Thương kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ của thương nhân
- Sở Công Thương tiến hành thẩm định hồ sơ và các điều kiện cần thiết để cấp phép hoặc từ chối cấp phép.
 

 

Cách thức thực hiện
+ Qua bưu điện 
+ Nộp trực tiếp tại Sở Công Thương
 

 

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 a) Văn bản đề nghị cấp lại; Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (theo mẫu Phụ lục 54 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT
2 b) Bản sao Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá đã được cấp (nếu có).
3 c) Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Số bộ hồ sơ Thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá gửi Sở Công Thương.
Phí
Lệ phí
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét và cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá. Trường hợp thương nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy định Sở Công Thương sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do. 
Đối tượng thực hiện Thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá
Cơ quan thực hiện Sở Công Thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
 Là thương nhân đã được cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá;
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin