• Tìm thấy 8388 văn bản
 • Nghị định 23/2019/NĐ-CP

  Nghị định 23/2019/NĐ-CP Về hoạt động triển lãm

  26/02/2019

 • Quyết định 03/2019/QĐ-UBND

  Quyết định 03/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định hoặc có ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

  21/02/2019

 • Nghị định 20/2019/NĐ-CP

  Nghị định 20/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

  21/02/2019

 • Thông tư 01/2019/TT-NHNN

  Thông tư 01/2019/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

  01/02/2019

 • Nghị định 16/2019/NĐ-CP

  Nghị định 16/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  01/02/2019

 • Nghị định 13/2019/NĐ-CP

  Nghị định 13/2019/NĐ-CP Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

  01/02/2019

 • Nghị định 15/2019/NĐ-CP

  Nghị định 15/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp

  01/02/2019

 • Quyết định 06/2019/QĐ-TTg

  Quyết định 06/2019/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện

  01/02/2019

 • Quyết định 04/2019/QĐ-UBND

  Quyết định 04/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định về cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  01/02/2019

 • Nghị định 11/2019/NĐ-CP

  Nghị định 11/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  30/01/2019

 • Quyết định 03/2019/QĐ-UBND

  Quyết định 03/2019/QĐ-UBND Về việc phân cấp cấp giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  30/01/2019

 • Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT

  Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

  25/01/2019

 • Thông tư 02/2019/TT-BNV

  Thông tư 02/2019/TT-BNV Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử

  24/01/2019

 • Nghị định 07/2019/NĐ-CP

  Nghị định 07/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay

  23/01/2019

 • Nghị định 06/2019/NĐ-CP

  Nghị định 06/2019/NĐ-CP Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

  22/01/2019

 • Thông tư 03/2019/TT-BCT

  Thông tư 03/2019/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

  22/01/2019

 • Quyết định 01/2019/QĐ-UBND

  Quyết định 01/2019/QĐ-UBND Sửa đổi một số điều của Quy định việc thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; chấp thuận địa điểm đầu tư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa

  17/01/2019

 • Thông tư 01/2019/TT-BTP

  Thông tư 01/2019/TT-BTP Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển

  17/01/2019

 • Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

  Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

  08/01/2019

 • Nghị định 03/2019/NĐ-CP

  Nghị định 03/2019/NĐ-CP Về hoạt động viễn thám

  04/01/2019