• Tìm thấy 7262 văn bản
 • Nghị định 74/2000/NĐ-CP

  Nghị định 74/2000/NĐ-CP Về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm thay thế sữa mẹ để bảo vệ và khuyến khích việc nuôi con bằng sữa mẹ

  06/12/2000

 • Nghị định 72/2000/NĐ-CP

  Nghị định 72/2000/NĐ-CP Về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài

  05/12/2000

 • Thông tư 109/2000/TT-BTC

  Thông tư 109/2000/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư

  13/11/2000

 • Quyết định 171/2000/QĐ-BTC

  Quyết định 171/2000/QĐ-BTC Ban hành mức thu lệ phí duyệt kịch bản phim, phim và cấp phép hành nghề điện ảnh

  27/10/2000

 • Thông tư 18/2000/TT-BYT

  Thông tư 18/2000/TT-BYT Hướng dẫn về hồ sơ và quy trình giám định y khoa cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội

  17/10/2000

 • Thông tư 18/2000/TTBYT

  Thông tư 18/2000/TTBYT Hướng dẫn về hồ sơ và quy trình giám định y khoa cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội

  17/10/2000

 • Quyết định 4760/QĐ-UB

  Quyết định 4760/QĐ-UB Về việc ban hành quy định thủ tục hành chính theo quy trình “Một cửa”của các cơ quan Nhà nước cấp Huyện thuộc tỉnh Khánh Hòa

  16/10/2000

 • Quyết định 48/2000/QĐ-UBBT

  Quyết định 48/2000/QĐ-UBBT V/v Ban hành quy định về công tác lưu trữ của tỉnh Bình Thuận

  13/10/2000

 • Nghị định 55/2000/NĐ-CP

  Nghị định 55/2000/NĐ-CP Sửa đổi một số điều của Nghị định số 104/1998/NĐ-CP ngày 31/12/1998 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

  11/10/2000

 • Quyết định 1218/QĐ-UB

  Quyết định 1218/QĐ-UB Về việc ban hành quy chế tạm thời về cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  26/09/2000

 • Thông tư liên tịch 21/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC

  Thông tư liên tịch 21/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC Hướng dẫn chế độ trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng

  25/09/2000

 • Quyết định 146/2000/QĐ-BTC

  Quyết định 146/2000/QĐ-BTC Về việc ban hành mức thu lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp

  18/09/2000

 • Quyết định 2687/2000/QĐ-BGTVT

  Quyết định 2687/2000/QĐ-BGTVT Về việc ban hành tiêu chuẩn, chức trách và nhiệm vụ của đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa

  14/09/2000

 • Nghị định 48/2000/NĐ-CP

  Nghị định 48/2000/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí

  12/09/2000

 • Quyết định 104/2000/QĐ-TTg

  Quyết định 104/2000/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020

  25/08/2000

 • Nghị định 34/2000/NĐ-CP

  Nghị định 34/2000/NĐ-CP Ban hành Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  18/08/2000

 • 91/2000/QĐ-TTg

  91/2000/QĐ-TTg Về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng

  04/08/2000

 • Quyết định 649/2000/QĐ-BTS

  Quyết định 649/2000/QĐ-BTS Ban hành Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đạt tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thay thế Quy chế ban hành theo Quyết định số 01/2000/QĐ-BTS ngày 03/01/2000

  04/08/2000

 • Quyết định 650/2000/QĐ-BTS

  Quyết định 650/2000/QĐ-BTS Ban hành Quy chế Kiểm tra và chứng nhận Nhà nước về chất lượng hàng hoá thuỷ sản, thay thế Quyết định số 08/2000/QĐ-BTS ngày 07/01/2000

  04/08/2000

 • Quyết định 23/2000/QĐ-BGD

  Quyết định 23/2000/QĐ-BGD Về việc ban hành Điều lệ Trường trung học

  11/07/2000