• Tìm thấy 7117 văn bản
 • 1323

  Nghị định 04/CP

  Nghị định 04/CP Ban hành Quy chế bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

  16/01/1995

 • 1013

  Nghị định 195/CP

  Nghị định 195/CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

  31/12/1994

 • 2781

  Quyết định 4471/QĐ-UB

  Quyết định 4471/QĐ-UB Về việc ban hành bảng giá chuẩn nhà ở xây dựng mới, bảng phân cấp nhà, bảng tiêu chuẩn đánh giá tỷ lệ chất lượng còn lại của căn nhà (chỉ dùng áp dụng bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà Nước

  15/12/1994

 • 4665

  Lệnh 38-L/CTN

  Lệnh 38-L/CTN Công bố Pháp lệnh bảo hộ quyền tác giả; Pháp lệnh bảo vệ công trình giao thông; Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn

  10/12/1994

 • 6498

  Pháp lệnh 38-L/CTN

  Pháp lệnh 38-L/CTN Pháp lệnh 38-L/CTN

  02/12/1994

 • 1224

  Nghị định 176-CP

  Nghị định 176-CP Về việc thi hành Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

  20/10/1994

 • 4085

  Pháp lệnh Không số

  Pháp lệnh Không số Khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn

  31/08/1994

 • 7068

  Pháp lệnh Không số

  Pháp lệnh Không số Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

  29/08/1994

 • 985

  Quyết định 533/LĐTBXH-QĐ

  Quyết định 533/LĐTBXH-QĐ Về việc in phát hành và quản lý sổ lao động

  31/05/1994

 • 986

  Thông tư 18/LĐTBXH-TT

  Thông tư 18/LĐTBXH-TT Hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng sổ lao động

  31/05/1994

 • 5920

  Chỉ thị 38-CT/TW

  Chỉ thị 38-CT/TW Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

  30/05/1994

 • 4338

  Quyết định 804/QĐ-KT

  Quyết định 804/QĐ-KT Ban hành: -Quy phạm kỹ thuật xây dựng rừng giống và vườn giống (QPN 15-93); -Quy phạm kỹ thuật xây dựng rừng giống chuyển hoá (QPN 16-93)

  02/11/1993

 • 1388

  Quyết định 776/QĐ-BC

  Quyết định 776/QĐ-BC Về việc mua tin kinh tế của hãng tin nước ngoài

  21/06/1993

 • 942

  Quyết định 428/QĐ

  Quyết định 428/QĐ Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức ngành Văn hoá - Thông tin

  02/06/1993

 • 4337

  Quyết định 200/QĐ-KT

  Quyết định 200/QĐ-KT Ban hành quy phạm các giải pháp kỹ thuật lâm sinh áp dụng cho rừng sản xuất gỗ và tre nứa (QPN 14 - 92)

  31/03/1993

 • 5804

  Nghị định 133-HĐBT

  Nghị định 133-HĐBT Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí

  20/04/1992

 • 4114

  Nghị định 17-HĐBT

  Nghị định 17-HĐBT Về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng

  17/01/1992

 • 6653

  63-L/HĐNN8

  63-L/HĐNN8 Luật Hàng không dân dụng

  26/12/1991

 • 2181

  Quyết định 87/UB

  Quyết định 87/UB Về việc thống nhất quản lý nhà ở thuộc diện Nhà nước trực tiếp quản lý trong toàn tính Khánh Hòa

  23/01/1991

 • 6677

  Quyết định không số

  Quyết định không số Luật Báo chí ngày 28/12/1989

  28/12/1989