• Tìm thấy 7117 văn bản
 • 7304

  Quyết định 12/ 2017/QĐ-UBND

  Quyết định 12/ 2017/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về hoạt động Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  10/04/2017

 • 7107

  Nghị định 42/2017/NĐ-CP

  Nghị định 42/2017/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

  05/04/2017

 • 7369

  Thông tư 05/2017/TT-BXD

  Thông tư 05/2017/TT-BXD Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

  05/04/2017

 • 7167

  Nghị định 37/2017/NĐ-CP

  Nghị định 37/2017/NĐ-CP Về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển

  04/04/2017

 • 7168

  Nghị định 38/2017/NĐ-CP

  Nghị định 38/2017/NĐ-CP Về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn

  04/04/2017

 • 7318

  Nghị định 39/2017/NĐ-CP

  Nghị định 39/2017/NĐ-CP Về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

  04/04/2017

 • 7185

  Quyết định 11/2017/QĐ-UBND

  Quyết định 11/2017/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội

  31/03/2017

 • 7186

  Quyết định 10/2017/QĐ-UBND

  Quyết định 10/2017/QĐ-UBND Ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

  29/03/2017

 • 7113

  Thông tư 02/2017/TT-BTP

  Thông tư 02/2017/TT-BTP Hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự

  23/03/2017

 • 6918

  Thông tư 07/2017/TT-BGTVT

  Thông tư 07/2017/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không

  14/03/2017

 • 7314

  Quyết định 09/2017/QĐ-UBND

  Quyết định 09/2017/QĐ-UBND Ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm tinh dầu tràm Huế

  20/02/2017

 • 6934

  Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT

  Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông

  25/01/2017

 • 7034

  Nghị định 07/2017/NĐ-CP

  Nghị định 07/2017/NĐ-CP Nghị định quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

  25/01/2017

 • 7278

  Thông tư 01/2017/TT-BGTVT

  Thông tư 01/2017/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống phòng học chuyên môn, phòng thi, kiểm tra; xưởng thực hành; khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

  20/01/2017

 • 7279

  Thông tư 03/2017/TT-BGTVT

  Thông tư 03/2017/TT-BGTVT Quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

  20/01/2017

 • 7285

  Quyết định 03/2017/QĐ-UBND

  Quyết định 03/2017/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

  19/01/2017

 • 7189

  Quyết định 02/2017/QĐ-UBND

  Quyết định 02/2017/QĐ-UBND V/v phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đối với cơ sở bán lẻ LPG chai trên địa bàn tỉnh

  17/01/2017

 • 7246

  Quyết định 01/2017/QĐ-UBND

  Quyết định 01/2017/QĐ-UBND Quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên

  17/01/2017

 • 7057

  Nghị định 05/2017/NĐ-CP

  Nghị định 05/2017/NĐ-CP Quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam

  16/01/2017

 • 6909

  Thông tư 05/VBHN-BCT

  Thông tư 05/VBHN-BCT Quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

  12/01/2017