• Tìm thấy 6815 văn bản
 • Thông tư 07/2017/TT-BNV

  Thông tư 07/2017/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước

  10/10/2017

 • Thông tư 35/2017/TT-BGTVT

  Thông tư 35/2017/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

  09/10/2017

 • Thông tư 106/2017/TT-BTC

  Thông tư 106/2017/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

  06/10/2017

 • Quyết định 21/2017/QĐ-UBND

  Quyết định 21/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  05/10/2017

 • Nghị định 111/2017/NĐ-CP

  Nghị định 111/2017/NĐ-CP quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

  05/10/2017

 • Thông tư 33/2017/TT-BTNMT

  Thông tư 33/2017/TT-BTNMT Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai

  29/09/2017

 • Nghị quyết 93/NQ-CP

  Nghị quyết 93/NQ-CP Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  26/09/2017

 • Nghị định 108/2017/NĐ-CP

  Nghị định 108/2017/NĐ-CP Về quản lý phân bón

  20/09/2017

 • Thông tư 17/2017/TT-BCT

  Thông tư 17/2017/TT-BCT Hướng dẫn thực hiện quy định về khu (điểm) chợ biên giới tại Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

  19/09/2017

 • Nghị định 105/2017/NĐ-CP

  Nghị định 105/2017/NĐ-CP Về kinh doanh rượu

  14/09/2017

 • Nghị định 106/2017/NĐ-CP

  Nghị định 106/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

  14/09/2017

 • Nghị định 103/2017/NĐ-CP

  Nghị định 103/2017/NĐ-CP Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

  12/09/2017

 • Thông tư 17/2017/TT-BNNPTNT

  Thông tư 17/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung thông tư số21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản

  11/09/2017

 • Quyết định 19/2017/QĐ-UBND

  Quyết định 19/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định đơn giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  31/08/2017

 • Thông tư 15/2017/TT-BCT

  Thông tư 15/2017/TT-BCT quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

  31/08/2017

 • Quyết định 04/VBHN-BKHCN

  Quyết định 04/VBHN-BKHCN Về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển

  28/08/2017

 • Quyết định 67/2017/QĐ-UBND

  Quyết định 67/2017/QĐ-UBND Quy định mức thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  22/08/2017

 • Thông tư 24/2017/TT-BLĐTBXH

  Thông tư 24/2017/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm về Quỹ quốc gia về việc làm

  21/08/2017

 • Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH

  Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử

  15/08/2017

 • Quyết định 19/2017/QĐ-UBND

  Quyết định 19/2017/QĐ-UBND Ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm phí, lệ phí, đối tượng nộp, đơn vị thu và tỷ lệ phân chia tiền thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên

  10/08/2017