• Tìm thấy 8344 văn bản
 • Nghị quyết 36/1998NQ.HĐND.K10

  Nghị quyết 36/1998NQ.HĐND.K10 về mức thu và sử dụng học phí trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  22/07/7998

 • 2013/QĐ-UBND

  2013/QĐ-UBND Ban hành quy chế chi tiêu

  13/08/2103

 • Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND

  Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND Phân cấp thẩm quyền xác lập và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  12/07/2019

 • Thông tư 25/2019/TT-BGTVT

  Thông tư 25/2019/TT-BGTVT Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô

  05/07/2019

 • Nghị định 55/2019/NĐ-CP

  Nghị định 55/2019/NĐ-CP Về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  24/06/2019

 • Nghị định 54/2019/NĐ-CP

  Nghị định 54/2019/NĐ-CP Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường

  19/06/2019

 • Nghị định 54/2019/NĐ-CP

  Nghị định 54/2019/NĐ-CP Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường

  19/06/2019

 • Thông tư 22/2019/TT-BGTVT

  Thông tư 22/2019/TT-BGTVT Thông tư quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

  12/06/2019

 • Thông tư 33/2019/TT-BTC

  Thông tư 33/2019/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21 tháng 4 năm 2017 quy đinh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ

  10/06/2019

 • Nghị định 50/2019/NĐ-CP

  Nghị định 50/2019/NĐ-CP Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội

  07/06/2019

 • Nghị định 48/2019/NĐ-CP

  Nghị định 48/2019/NĐ-CP Quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước

  05/06/2019

 • Quyết định 17/2019/QĐ-UBND

  Quyết định 17/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  06/05/2019

 • Nghị định 36/2019/NĐ-CP

  Nghị định 36/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bôt sung một số điều của Luật thể dục thể thao

  29/04/2019

 • Quyết định 10/2019/QĐ-UBND

  Quyết định 10/2019/QĐ-UBND Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  22/04/2019

 • Quyết định 18/2019/QĐ-TTg

  Quyết định 18/2019/QĐ-TTg Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

  19/04/2019

 • Thông tư 07/2019/TT-BCT

  Thông tư 07/2019/TT-BCT Quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo CPTPP

  19/04/2019

 • Nghị quyết 173/2019/NQ-HĐND

  Nghị quyết 173/2019/NQ-HĐND V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh

  17/04/2019

 • Thông tư 22/2019/TT-BTC

  Thông tư 22/2019/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tư, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

  16/04/2019

 • Nghị định 31/2019/NĐ-CP

  Nghị định 31/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo

  10/04/2019

 • Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT

  Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã

  08/04/2019