• Tìm thấy 8171 văn bản
 • Nghị quyết 36/1998NQ.HĐND.K10

  Nghị quyết 36/1998NQ.HĐND.K10 về mức thu và sử dụng học phí trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  22/07/7998

 • 2013/QĐ-UBND

  2013/QĐ-UBND Ban hành quy chế chi tiêu

  13/08/2103

 • Quyết định 07/2019/QĐ-UBND

  Quyết định 07/2019/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục; thời gian các bước thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  28/03/2019

 • Nghị định 27/2019/NĐ-CP

  Nghị định 27/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ

  13/03/2019

 • Nghị định 26/2019/NĐ-CP

  Nghị định 26/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản

  08/03/2019

 • Nghị định 23/2019/NĐ-CP

  Nghị định 23/2019/NĐ-CP Về hoạt động triển lãm

  26/02/2019

 • Thông tư 01/2019/TT-NHNN

  Thông tư 01/2019/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

  01/02/2019

 • Nghị định 16/2019/NĐ-CP

  Nghị định 16/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  01/02/2019

 • Nghị định 13/2019/NĐ-CP

  Nghị định 13/2019/NĐ-CP Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

  01/02/2019

 • Nghị định 15/2019/NĐ-CP

  Nghị định 15/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp

  01/02/2019

 • Nghị định 11/2019/NĐ-CP

  Nghị định 11/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  30/01/2019

 • Quyết định 03/2019/QĐ-UBND

  Quyết định 03/2019/QĐ-UBND Về việc phân cấp cấp giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  30/01/2019

 • Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT

  Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

  25/01/2019

 • Thông tư 02/2019/TT-BNV

  Thông tư 02/2019/TT-BNV Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử

  24/01/2019

 • Nghị định 07/2019/NĐ-CP

  Nghị định 07/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay

  23/01/2019

 • Nghị định 06/2019/NĐ-CP

  Nghị định 06/2019/NĐ-CP Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

  22/01/2019

 • Quyết định 01/2019/QĐ-UBND

  Quyết định 01/2019/QĐ-UBND Sửa đổi một số điều của Quy định việc thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; chấp thuận địa điểm đầu tư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa

  17/01/2019

 • Thông tư 01/2019/TT-BTP

  Thông tư 01/2019/TT-BTP Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển

  17/01/2019

 • Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

  Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

  08/01/2019

 • Nghị định 03/2019/NĐ-CP

  Nghị định 03/2019/NĐ-CP Về hoạt động viễn thám

  04/01/2019