• Tìm thấy 6457 văn bản
 • 6689

  Quyết định 68/2016/QĐ-UBND

  Quyết định 68/2016/QĐ-UBND Về lệ phí đăng ký, quản lý cư trú tại tỉnh Hà Nam

  21/12/2016

 • 6536

  Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND

  Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND Ban hành danh mục bãi bỏ 17 nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau

  08/12/2016

 • 6563

  Thông tư 27/2016/TT-BCT

  Thông tư 27/2016/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  05/12/2016

 • 6482

  Nghị định 149/2016/NĐ-CP

  Nghị định 149/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá

  11/11/2016

 • 6705

  Thông tư 219/2016/TT-BTC

  Thông tư 219/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam

  10/11/2016

 • 6664

  Thông tư 188/2016/TT-BTC

  Thông tư 188/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng

  08/11/2016

 • 6605

  Quyết định 50/2016/QĐ-TTg

  Quyết định 50/2016/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ THUỘC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

  03/11/2016

 • 6361

  Nghị định 144/2016/NĐ-CP

  Nghị định 144/2016/NĐ-CP Quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng

  01/11/2016

 • 6426

  Thông tư 30/2016/TT-BGTVT

  Thông tư 30/2016/TT-BGTVT Quy định về trình tự, thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải

  28/10/2016

 • 6461

  Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH

  Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

  25/10/2016

 • 6288

  Quyết định 33/2016/QĐ-UBND

  Quyết định 33/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

  21/10/2016

 • 6366

  Nghị định 143/2016/NĐ-CP

  Nghị định 143/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

  14/10/2016

 • 6453

  Thông tư 27/2016/TT-BGTVT

  Thông tư 27/2016/TT-BGTVT Quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

  12/10/2016

 • 6376

  Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT

  Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

  29/09/2016

 • 6406

  Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT

  Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn

  29/09/2016

 • 6661

  Thông tư 143/2016/TT-BTC

  Thông tư 143/2016/TT-BTC Quy định mức thu, kê khai, thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

  26/09/2016

 • 6230

  Thông tư 140/2016/TT-BTC

  Thông tư 140/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân và công dân Ô-xtơ-rây-li-a

  19/09/2016

 • 6016

  Nghị định 136/2016/NĐ-CP

  Nghị định 136/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

  09/09/2016

 • 6301

  Quyết định 39/2016/QĐ-UBND

  Quyết định 39/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

  05/09/2016

 • 6015

  Quyết định 36/2016/QĐ-TTg

  Quyết định 36/2016/QĐ-TTg Quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu

  01/09/2016