• Tìm thấy 6725 văn bản
 • 6771

  Thông tư 170/2016/TT-BTC

  Thông tư 170/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất

  26/10/2017

 • 6918

  Thông tư 07/2017/TT-BGTVT

  Thông tư 07/2017/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không

  14/03/2017

 • 6934

  Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT

  Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông

  25/01/2017

 • 6909

  Thông tư 05/VBHN-BCT

  Thông tư 05/VBHN-BCT Quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

  12/01/2017

 • 6920

  Thông tư 03/VBHN-BCT

  Thông tư 03/VBHN-BCT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp

  12/01/2017

 • 6875

  Thông tư 340/2016/TT-BTC

  Thông tư 340/2016/TT-BTC Hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020

  29/12/2016

 • 6754

  Quyết định 53/2016/QĐ-UBND

  Quyết định 53/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội theo quy định của Luật Phí và lệ phí

  28/12/2016

 • 6804

  Thông tư 53/2016/TT-BCA

  Thông tư 53/2016/TT-BCA Thông tư quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam

  28/12/2016

 • 6925

  Thông tư 48/2016/TT-BTTTT

  Thông tư 48/2016/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san

  26/12/2016

 • 6983

  Thông tư 49/2016/TT-BTTTT

  Thông tư 49/2016/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo

  26/12/2016

 • 6941

  Quyết định 52/2016/QĐ-UBND

  Quyết định 52/2016/QĐ-UBND Về ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

  23/12/2016

 • 6947

  Quyết định 19/2016/QĐ-UBND

  Quyết định 19/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2017-2020

  23/12/2016

 • 6689

  Quyết định 68/2016/QĐ-UBND

  Quyết định 68/2016/QĐ-UBND Về lệ phí đăng ký, quản lý cư trú tại tỉnh Hà Nam

  21/12/2016

 • 6953

  Quyết định 75/2016/QĐ-UBND

  Quyết định 75/2016/QĐ-UBND Quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định

  19/12/2016

 • 6932

  Nghị quyết 14/2016/NQ-HĐND

  Nghị quyết 14/2016/NQ-HĐND Về hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 - 2020

  14/12/2016

 • 6727

  Quyết định 72/2016/QĐ-UBND

  Quyết định 72/2016/QĐ-UBND Về ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An

  12/12/2016

 • 6776

  Nghị quyết 92/2016/NQ-HĐND

  Nghị quyết 92/2016/NQ-HĐND Về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng

  09/12/2016

 • 6778

  Nghị quyết 76/2016/NQ-HĐND

  Nghị quyết 76/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu, nộp và quản lý phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  09/12/2016

 • 6844

  Nghị quyết 77/2016/NQ-HĐND

  Nghị quyết 77/2016/NQ-HĐND Về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  09/12/2016

 • 6845

  Quyết định 4764/2016/QĐ-UBND

  Quyết định 4764/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  09/12/2016