• Tìm thấy 7751 văn bản
 • Nghị quyết 36/1998NQ.HĐND.K10

  Nghị quyết 36/1998NQ.HĐND.K10 về mức thu và sử dụng học phí trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  22/07/7998

 • Thông tư 22/2018/TT-NHNN

  Thông tư 22/2018/TT-NHNN Hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  05/09/2018

 • Thông tư 21/2018/TT-NHNN

  Thông tư 21/2018/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia

  31/08/2018

 • Thông tư 12/2018/TT-BTP

  Thông tư 12/2018/TT-BTP Hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

  28/08/2018

 • Nghị định 107/2018/NĐ-CP

  Nghị định 107/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh xuất khẩu gạo

  15/08/2018

 • Thông tư 17/2018/TT-NHNN

  Thông tư 17/2018/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về việc cấp Giấy phép, mạng lưới hoạt động và hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  14/08/2018

 • Nghị quyết 102/NQ-CP

  Nghị quyết 102/NQ-CP Về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

  03/08/2018

 • Quyết định 17/2018/QĐ-UBND

  Quyết định 17/2018/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

  03/08/2018

 • Thông tư 06/2018/TT-BLĐTBXH

  Thông tư 06/2018/TT-BLĐTBXH Thông tư 06/2018/TT-BLĐTBXH quy định danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho các nghề Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò; Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò và Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò ở các bậc trình độ kỹ năng nghề 1,2,3

  01/08/2018

 • Thông tư 72/2008/TT-BTC

  Thông tư 72/2008/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

  31/07/2018

 • Quyết định 30/2018/QĐ-TTg

  Quyết định 30/2018/QĐ-TTg Quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư

  31/07/2018

 • Thông tư 11/2018/TT-BTP

  Thông tư 11/2018/TT-BTP Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước

  30/07/2018

 • Nghị định 100/2018/NĐ-CP

  Nghị định 100/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

  16/07/2018

 • Nghị quyết 151/2018/NQ-HĐND

  Nghị quyết 151/2018/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  12/07/2018

 • Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND

  Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  10/07/2018

 • Quyết định 22/2018/QĐ-UBND

  Quyết định 22/2018/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định việc thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; chấp thuận địa điểm đầu tư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  10/07/2018

 • Thông tư 22/2018/TT-BVHTTDL

  Thông tư 22/2018/TT-BVHTTDL Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

  29/06/2018

 • Thông tư 14/2018/TT-BCT

  Thông tư 14/2018/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

  28/06/2018

 • Nghị định 89/2018/NĐ-CP

  Nghị định 89/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới

  25/06/2018

 • Quyết định 38/2018/QĐ-UBND

  Quyết định 38/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  19/06/2018