• Tìm thấy 7510 văn bản
 • Thông tư 12/2018/TT-BCT

  Thông tư 12/2018/TT-BCT Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương

  15/06/2018

 • Thông tư 13/2018/TT-BCT

  Thông tư 13/2018/TT-BCT Quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

  15/06/2018

 • Thông tư 14/2018/TT-NHNN

  Thông tư 14/2018/TT-NHNN Hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn

  29/05/2018

 • Nghị định 81/2018/NĐ-CP

  Nghị định 81/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

  22/05/2018

 • Thông tư 04/2018/TT-BTP

  Thông tư 04/2018/TT-BTP Ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước

  17/05/2018

 • Quyết định 17/2018/QĐ-UBND

  Quyết định 17/2018/QĐ-UBND Sửa đổi, bãi bỏ các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  16/05/2018

 • Thông tư 33/2018/TT- BGTVT

  Thông tư 33/2018/TT- BGTVT Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt

  15/05/2018

 • Thông tư 31/2018/TT-BGTVT

  Thông tư 31/2018/TT-BGTVT QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ, CHỨNG NHẬN AN TOÀN HỆ THỐNG ĐỐI VỚI ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ

  15/05/2018

 • Nghị định 68/2018/NĐ-CP

  Nghị định 68/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

  15/05/2018

 • Nghị định 69/2018/NĐ-CP

  Nghị định 69/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG

  15/05/2018

 • Nghị định 71/2018/NĐ-CP

  Nghị định 71/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

  15/05/2018

 • Thông tư 25 /2018/TT-BGTVT

  Thông tư 25 /2018/TT-BGTVT Quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt

  14/05/2018

 • Thông tư 26/2018/TT-BGTVT

  Thông tư 26/2018/TT-BGTVT Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện kết nối ray đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia; việc kết nối ray các tuyến đường sắt đô thị

  14/05/2018

 • Thông tư 29/2018/TT-BGTVT

  Thông tư 29/2018/TT-BGTVT Quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

  14/05/2018

 • Nghị định 65/2018/NĐ-CP

  Nghị định 65/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đường sắt.

  12/05/2018

 • Thông tư 44/2018/TT-BTC

  Thông tư 44/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp

  07/05/2018

 • Thông tư 04/2018/TT-BNNPTNT

  Thông tư 04/2018/TT-BNNPTNT Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp

  03/05/2018

 • Thông tư liên tịch 1449/VBHN-BTP

  Thông tư liên tịch 1449/VBHN-BTP Hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

  02/05/2018

 • Thông tư 21/2018/TT-BGTVT

  Thông tư 21/2018/TT-BGTVT Quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt

  27/04/2018

 • Thông tư 06/2018/TT-BCT

  Thông tư 06/2018/TT-BCT Quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại

  20/04/2018