• Tìm thấy 6598 văn bản
 • 6771

  Thông tư 170/2016/TT-BTC

  Thông tư 170/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất

  26/10/2017

 • 6754

  Quyết định 53/2016/QĐ-UBND

  Quyết định 53/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội theo quy định của Luật Phí và lệ phí

  28/12/2016

 • 6804

  Thông tư 53/2016/TT-BCA

  Thông tư 53/2016/TT-BCA Thông tư quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam

  28/12/2016

 • 6689

  Quyết định 68/2016/QĐ-UBND

  Quyết định 68/2016/QĐ-UBND Về lệ phí đăng ký, quản lý cư trú tại tỉnh Hà Nam

  21/12/2016

 • 6727

  Quyết định 72/2016/QĐ-UBND

  Quyết định 72/2016/QĐ-UBND Về ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An

  12/12/2016

 • 6776

  Nghị quyết 92/2016/NQ-HĐND

  Nghị quyết 92/2016/NQ-HĐND Về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng

  09/12/2016

 • 6778

  Nghị quyết 76/2016/NQ-HĐND

  Nghị quyết 76/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu, nộp và quản lý phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  09/12/2016

 • 6844

  Nghị quyết 77/2016/NQ-HĐND

  Nghị quyết 77/2016/NQ-HĐND Về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  09/12/2016

 • 6845

  Quyết định 4764/2016/QĐ-UBND

  Quyết định 4764/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  09/12/2016

 • 6856

  Nghị quyết 124/2016/NQ-HĐND

  Nghị quyết 124/2016/NQ-HĐND Về ban hành các loại phí, lệ phí thuộc thấm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố.

  09/12/2016

 • 6536

  Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND

  Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND Ban hành danh mục bãi bỏ 17 nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau

  08/12/2016

 • 6843

  Nghị quyết 38/2016/NQ-HĐND

  Nghị quyết 38/2016/NQ-HĐND Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  08/12/2016

 • 6750

  Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND

  Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND Về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố Hà Nội

  06/12/2016

 • 6563

  Thông tư 27/2016/TT-BCT

  Thông tư 27/2016/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  05/12/2016

 • 6758

  Nghị định 158/2016/NĐ-CP

  Nghị định 158/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.

  29/11/2016

 • 6753

  Thông tư 299/2016/TT-BTC

  Thông tư 299/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá

  15/11/2016

 • 6838

  Thông tư 288/2016/TT-BTC

  Thông tư 288/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn; phí thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác

  15/11/2016

 • 6780

  Thông tư 281/2016/TT-BTC

  Thông tư 281/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch

  14/11/2016

 • 6803

  Thông tư 285/2016/TT-BTC

  Thông tư 285/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y

  14/11/2016

 • 6819

  Thông tư 260/2016/TT-BTC

  Thông tư 260/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu

  14/11/2016