• Tìm thấy 6196 văn bản
 • 6361

  Nghị định 144/2016/NĐ-CP

  Nghị định 144/2016/NĐ-CP Quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng

  01/11/2016

 • 6426

  Thông tư 30/2016/TT-BGTVT

  Thông tư 30/2016/TT-BGTVT Quy định về trình tự, thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải

  28/10/2016

 • 6288

  Quyết định 33/2016/QĐ-UBND

  Quyết định 33/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

  21/10/2016

 • 6366

  Nghị định 143/2016/NĐ-CP

  Nghị định 143/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

  14/10/2016

 • 6453

  Thông tư 27/2016/TT-BGTVT

  Thông tư 27/2016/TT-BGTVT Quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

  12/10/2016

 • 6376

  Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT

  Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

  29/09/2016

 • 6406

  Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT

  Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn

  29/09/2016

 • 6230

  Thông tư 140/2016/TT-BTC

  Thông tư 140/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân và công dân Ô-xtơ-rây-li-a

  19/09/2016

 • 6016

  Nghị định 136/2016/NĐ-CP

  Nghị định 136/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

  09/09/2016

 • 6301

  Quyết định 39/2016/QĐ-UBND

  Quyết định 39/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

  05/09/2016

 • 6015

  Quyết định 36/2016/QĐ-TTg

  Quyết định 36/2016/QĐ-TTg Quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu

  01/09/2016

 • 6286

  Thông tư 24/2016/TT-BXD

  Thông tư 24/2016/TT-BXD Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng

  01/09/2016

 • 6298

  Quyết định 42/2016/QĐ-UBND

  Quyết định 42/2016/QĐ-UBND Về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An

  30/08/2016

 • 6190

  Nghị định 119/2016/NĐ-CP

  Nghị định 119/2016/NĐ-CP Về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu

  23/08/2016

 • 6200

  Thông tư 10/2016/TT-BTP

  Thông tư 10/2016/TT-BTP Quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

  22/07/2016

 • 6362

  Nghị định 118/2016/NĐ-CP

  Nghị định 118/2016/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người

  22/07/2016

 • 6046

  Nghị quyết 40/2016/NQ-HĐND

  Nghị quyết 40/2016/NQ-HĐND Về việc quy định mức thu, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Phú Yên

  15/07/2016

 • 6157

  Nghị quyết 43/2016/NQ-HĐND

  Nghị quyết 43/2016/NQ-HĐND Về quy định mức thu, quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên

  15/07/2016

 • 6160

  Nghị quyết 44/2016/NQ-HĐND

  Nghị quyết 44/2016/NQ-HĐND Về quy định mức thu, quản lý lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên

  15/07/2016

 • 5971

  Thông tư 11/2016/TT-BCT

  Thông tư 11/2016/TT-BCT quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

  05/07/2016