• Tìm thấy 254 quyết định công bố
 • 2462/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  08/10/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 2463 /QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

  08/10/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 2374 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

  25/09/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 2375 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực lao động – thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  25/09/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 2376 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội)

  25/09/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 2233/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

  13/09/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 2072/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổitrong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết củaSở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế

  27/08/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 1980 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế

  16/08/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 1973/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế

  16/08/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 1974/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế

  16/08/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 1979/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  16/08/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 1909/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế

  08/08/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 1868/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế

  03/08/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 1870/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế

  03/08/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 1869/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

  03/08/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 1862/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

  02/08/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 1844/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã và thành phố Huế

  01/08/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 1843/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

  01/08/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 1762/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế

  23/07/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 1689/QĐ-UBND

  V/v công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

  11/07/2019

  Thừa Thiên – Huế