• Tìm thấy 152 quyết định công bố
 • 2578/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

  05/11/2018

  Thừa Thiên – Huế

 • 2579 /QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao

  05/11/2018

  Thừa Thiên – Huế

 • 2580 /QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  05/11/2018

  Thừa Thiên – Huế

 • 2581/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  05/11/2018

  Thừa Thiên – Huế

 • 2400/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế

  27/10/2018

  Thừa Thiên – Huế

 • 2397/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế

  26/10/2018

  Thừa Thiên – Huế

 • 2335/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

  19/10/2018

  Thừa Thiên – Huế

 • 2337/QĐ-UBND

  Về việc công bố bộ TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ

  19/10/2018

  Thừa Thiên – Huế

 • 2321/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng của Sở Tư pháp

  18/10/2018

  Thừa Thiên – Huế

 • 2262/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế

  12/10/2018

  Thừa Thiên – Huế

 • 2253/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tỉnh Thừa Thiên Huế

  11/10/2018

  Thừa Thiên – Huế

 • 2247/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

  11/10/2018

  Thừa Thiên – Huế

 • 2251/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế

  11/10/2018

  Thừa Thiên – Huế

 • 2227/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  09/10/2018

  Thừa Thiên – Huế

 • 2215/QĐ-UBND

  Về việc công bố TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

  08/10/2018

  Thừa Thiên – Huế

 • 2203 /QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế

  05/10/2018

  Thừa Thiên – Huế

 • 2177/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế

  02/10/2018

  Thừa Thiên – Huế

 • 2157/QĐ-UBND

  Công bố TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực hòa giải cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp thuộc phạm vị cấp huyện, xã

  01/10/2018

  Thừa Thiên – Huế

 • 2105/QĐ-UBND

  Công bố TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp

  24/09/2018

  Thừa Thiên – Huế

 • 2026 /QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

  13/09/2018

  Thừa Thiên – Huế