• Tìm thấy 171 quyết định công bố
 • 53/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế

  07/01/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 38/QĐ-UBND.

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế

  05/01/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 36/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  05/01/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 37/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

  05/01/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 10/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá trong lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  03/01/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 3049/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

  27/12/2018

  Thừa Thiên – Huế

 • 3068/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  27/12/2018

  Thừa Thiên – Huế

 • 3070/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế

  27/12/2018

  Thừa Thiên – Huế

 • 2995/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

  24/12/2018

  Thừa Thiên – Huế

 • 2996/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế

  24/12/2018

  Thừa Thiên – Huế

 • 2992/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  24/12/2018

  Thừa Thiên – Huế

 • 2989/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế

  24/12/2018

  Thừa Thiên – Huế

 • 2930/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  14/12/2018

  Thừa Thiên – Huế

 • 2903/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao

  13/12/2018

  Thừa Thiên – Huế

 • 2891/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

  12/12/2018

  Thừa Thiên – Huế

 • 2892/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

  12/12/2018

  Thừa Thiên – Huế

 • 2893/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế

  12/12/2018

  Thừa Thiên – Huế

 • 2872/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế

  10/12/2018

  Thừa Thiên – Huế

 • 2812/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao

  01/12/2018

  Thừa Thiên – Huế

 • 2780/QĐ-UBND

  Về việc công bố bộ thủ tục hành chính được chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

  26/11/2018

  Thừa Thiên – Huế