• Tìm thấy 90 quyết định công bố
 • 3472/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

  28/10/2019

  Thái Nguyên

 • 3474/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên

  28/10/2019

  Thái Nguyên

 • 3477/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên

  28/10/2019

  Thái Nguyên

 • 3293/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản; lĩnh vực Bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên

  11/10/2019

  Thái Nguyên

 • 3294/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên

  11/10/2019

  Thái Nguyên

 • 3235/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên

  07/10/2019

  Thái Nguyên

 • 3077/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên

  27/09/2019

  Thái Nguyên

 • 2739/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên

  29/08/2019

  Thái Nguyên

 • 2620/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên

  22/08/2019

  Thái Nguyên

 • 2400/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông tỉnh Thái Nguyên

  06/08/2019

  Thái Nguyên

 • 2375/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thể dục thể thao, Triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên

  31/07/2019

  Thái Nguyên

 • 2299/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên

  26/07/2019

  Thái Nguyên

 • 2053/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lãnh sự - Việt kiều thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên

  08/07/2019

  Thái Nguyên

 • 1730/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  21/06/2019

  Thái Nguyên

 • 1445/QĐ-UBND

  QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng giải quyết trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  29/05/2019

  Thái Nguyên

 • 1444/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên

  29/05/2019

  Thái Nguyên

 • 1418/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Lãnh sự - Việt kiều thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên

  28/05/2019

  Thái Nguyên

 • 1382/QĐ-UBND

  QĐ Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên

  24/05/2019

  Thái Nguyên

 • 1190/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên

  07/05/2019

  Thái Nguyên

 • 1191/QĐ-UBND

  QĐ Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên

  07/05/2019

  Thái Nguyên