• Tìm thấy 83 quyết định công bố
 • 2739/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên

  29/08/2019

  Thái Nguyên

 • 2620/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên

  22/08/2019

  Thái Nguyên

 • 2400/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông tỉnh Thái Nguyên

  06/08/2019

  Thái Nguyên

 • 2375/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thể dục thể thao, Triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên

  31/07/2019

  Thái Nguyên

 • 2299/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên

  26/07/2019

  Thái Nguyên

 • 2053/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lãnh sự - Việt kiều thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên

  08/07/2019

  Thái Nguyên

 • 1730/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  21/06/2019

  Thái Nguyên

 • 1445/QĐ-UBND

  QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng giải quyết trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  29/05/2019

  Thái Nguyên

 • 1444/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên

  29/05/2019

  Thái Nguyên

 • 1418/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Lãnh sự - Việt kiều thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên

  28/05/2019

  Thái Nguyên

 • 1382/QĐ-UBND

  QĐ Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên

  24/05/2019

  Thái Nguyên

 • 1190/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên

  07/05/2019

  Thái Nguyên

 • 1191/QĐ-UBND

  QĐ Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên

  07/05/2019

  Thái Nguyên

 • 1039/QĐ-UBND

  QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên

  23/04/2019

  Thái Nguyên

 • 906/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên

  05/04/2019

  Thái Nguyên

 • 907/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên

  05/04/2019

  Thái Nguyên

 • 901/QĐ-UBND

  QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên

  04/04/2019

  Thái Nguyên

 • 805/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

  27/03/2019

  Thái Nguyên

 • 768/QĐ-UBND

  QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

  22/03/2019

  Thái Nguyên

 • 525/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên

  25/02/2019

  Thái Nguyên