• Tìm thấy 360 quyết định công bố
 • 4368/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa

  25/10/2019

  Thanh Hóa

 • 4285QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa

  18/10/2019

  Thanh Hóa

 • 4244/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông, lâm sản và thuỷ sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

  16/10/2019

  Thanh Hóa

 • 4220/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/ UBND cấp huyện/ UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa

  15/10/2019

  Thanh Hóa

 • 4067/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Karaoke, vũ trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  08/10/2019

  Thanh Hóa

 • 4068/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Karaoke, vũ trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa

  08/10/2019

  Thanh Hóa

 • 3942/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa

  01/10/2019

  Thanh Hóa

 • 3855/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế/ UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

  25/09/2019

  Thanh Hóa

 • 3776/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/ UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

  23/09/2019

  Thanh Hóa

 • 3556/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực Đường bộ, Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải; UBND cấp huyện; UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa

  06/09/2019

  Thanh Hóa

 • 3386/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa

  26/08/2019

  Thanh Hóa

 • 3341/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa

  21/08/2019

  Thanh Hóa

 • 3152/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa

  06/08/2019

  Thanh Hóa

 • 3124/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa

  02/08/2019

  Thanh Hóa

 • 3123/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa

  02/08/2019

  Thanh Hóa

 • 3122/QĐ-UBND

  về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa

  02/08/2019

  Thanh Hóa

 • 3081/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; bị bãi bỏ trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa

  31/07/2019

  Thanh Hóa

 • 2727/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

  08/07/2019

  Thanh Hóa

 • 2654/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa

  03/07/2019

  Thanh Hóa

 • 2632/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa

  02/07/2019

  Thanh Hóa