• Tìm thấy 93 quyết định công bố
 • 3562/QĐ-UBND_2018

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang

  13/11/2018

  Tiền Giang

 • 3416/QĐ-UBND_2018

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang

  07/11/2018

  Tiền Giang

 • 3373/QĐ-UBND_2018

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang

  31/10/2018

  Tiền Giang

 • 3372/QĐ-UBND_2018

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

  31/10/2018

  Tiền Giang

 • 3371/QĐ-UBND_2018

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang

  31/10/2018

  Tiền Giang

 • 3183/QĐ-UBND_2018

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang

  30/10/2018

  Tiền Giang

 • 3039/QĐ-UBND_2018

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang

  19/10/2018

  Tiền Giang

 • 2867/QĐ-UBND_2018

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang

  08/10/2018

  Tiền Giang

 • 2866/QĐ-UBND_2018

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang

  04/10/2018

  Tiền Giang

 • 2674/QĐ-UBND_2018

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

  25/09/2018

  Tiền Giang

 • 2505/QĐ-UBND_2018

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang

  11/09/2018

  Tiền Giang

 • 2495/QĐ-UBND_2018

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang

  10/09/2018

  Tiền Giang

 • 2437/QĐ-UBND_2018

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang

  05/09/2018

  Tiền Giang

 • 2340/QĐ-UBND_2018

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

  27/08/2018

  Tiền Giang

 • 2214/QĐ-UBND_2018

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang

  17/08/2018

  Tiền Giang

 • 2140/QĐ-UBND_2018

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

  09/08/2018

  Tiền Giang

 • 2126/QĐ-UBND_2018

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang

  08/08/2018

  Tiền Giang

 • 2031/QĐ-UBND_2018

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang

  27/07/2018

  Tiền Giang

 • 2016/QĐ-UBND_2018

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thể dục, Thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang

  25/07/2018

  Tiền Giang

 • 1976/QĐ-UBND_2018

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

  20/07/2018

  Tiền Giang