• Tìm thấy 101 quyết định công bố
 • 23/QĐ-UBND_2019

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang

  05/01/2019

  Tiền Giang

 • 4318/QĐ-UBND_2018

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang

  28/12/2018

  Tiền Giang

 • 4231/QĐ-UBND_2018

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang

  26/12/2018

  Tiền Giang

 • 4041/QĐ-UBND_2018

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, địa chất và khoán sản, khí tượng thủy văn, biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang

  05/12/2018

  Tiền Giang

 • 3839/QĐ-UBND_2018

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa cơ sở, thể dục, thể thao và mua bán hàng hóa quốc tế liên quan đến văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang

  04/12/2018

  Tiền Giang

 • 3838/QĐ-UBND_2018

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang

  04/12/2018

  Tiền Giang

 • 3713/QĐ-UBND_2018

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao và nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang

  26/11/2018

  Tiền Giang

 • 3565/QĐ-UBND_2018

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang

  13/11/2018

  Tiền Giang

 • 3416/QĐ-UBND_2018

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang

  07/11/2018

  Tiền Giang

 • 3373/QĐ-UBND_2018

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang

  31/10/2018

  Tiền Giang

 • 3372/QĐ-UBND_2018

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

  31/10/2018

  Tiền Giang

 • 3371/QĐ-UBND_2018

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang

  31/10/2018

  Tiền Giang

 • 3183/QĐ-UBND_2018

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang

  30/10/2018

  Tiền Giang

 • 3039/QĐ-UBND_2018

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang

  19/10/2018

  Tiền Giang

 • 2867/QĐ-UBND_2018

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang

  08/10/2018

  Tiền Giang

 • 2866/QĐ-UBND_2018

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang

  04/10/2018

  Tiền Giang

 • 2674/QĐ-UBND_2018

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

  25/09/2018

  Tiền Giang

 • 2505/QĐ-UBND_2018

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang

  11/09/2018

  Tiền Giang

 • 2495/QĐ-UBND_2018

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang

  10/09/2018

  Tiền Giang

 • 2437/QĐ-UBND_2018

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang

  05/09/2018

  Tiền Giang