• Tìm thấy 115 quyết định công bố
 • 1341/QĐ-UBND_2019

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao và triển lãm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang

  22/04/2019

  Tiền Giang

 • 1024/QĐ-UBND_2019

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang

  03/04/2019

  Tiền Giang

 • 878/QĐ-UBND_2019

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

  27/03/2019

  Tiền Giang

 • 877/QĐ-UBND_2019

  Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc thuộc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang

  27/03/2019

  Tiền Giang

 • 876/QĐ-UBND_2019

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang

  27/03/2019

  Tiền Giang

 • 875/QĐ-UBND_2019

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang

  27/03/2019

  Tiền Giang

 • 751/QĐ-UBND_2019

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực mỹ thuật, văn hóa cơ sở và quảng cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang

  14/03/2019

  Tiền Giang

 • 561/QĐ-UBND_2019

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang

  22/02/2019

  Tiền Giang

 • 546/QĐ-UBND_2019

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang

  22/02/2019

  Tiền Giang

 • 348/QĐ-UBND_2019

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao và quảng cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang

  01/02/2019

  Tiền Giang

 • 346/QĐ-UBND_2019

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội, an toàn lao động, giáo dục nghề nghiệp và việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang

  01/02/2019

  Tiền Giang

 • 344/QĐ-UBND_2019

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa, đăng kiểm, hàng hải và đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang

  01/02/2019

  Tiền Giang

 • 179/QĐ-UBND_2019

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang

  21/01/2019

  Tiền Giang

 • 178/QĐ-UBND_2019

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực điện và an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

  21/01/2019

  Tiền Giang

 • 23/QĐ-UBND_2019

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang

  05/01/2019

  Tiền Giang

 • 4318/QĐ-UBND_2018

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang

  28/12/2018

  Tiền Giang

 • 4231/QĐ-UBND_2018

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang

  26/12/2018

  Tiền Giang

 • 4041/QĐ-UBND_2018

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, địa chất và khoán sản, khí tượng thủy văn, biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang

  05/12/2018

  Tiền Giang

 • 3839/QĐ-UBND_2018

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa cơ sở, thể dục, thể thao và mua bán hàng hóa quốc tế liên quan đến văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang

  04/12/2018

  Tiền Giang

 • 3838/QĐ-UBND_2018

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang

  04/12/2018

  Tiền Giang