• Tìm thấy 140 quyết định công bố
 • 2937/QĐ-UBND _2019

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

  17/09/2019

  Tiền Giang

 • 2772/QĐ-UBND_2019

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Xây dựng tỉnh Tiền Giang

  30/08/2019

  Tiền Giang

 • 2744/QĐ-UBND_2019

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực karaoke, vũ trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang

  27/08/2019

  Tiền Giang

 • 2646/QĐ-UBND_2019

  Về việc Danh mục công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang

  22/08/2019

  Tiền Giang

 • 2586/QĐ-UBND_2019

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; thành lập và phát triển doanh nghiệp; thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang

  15/08/2019

  Tiền Giang

 • 2587/QĐ-UBND_2019

  Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang

  15/08/2019

  Tiền Giang

 • 2380/QĐ-UBND_2019

  Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang

  30/07/2019

  Tiền Giang

 • 259/QĐ-UBND_2017

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung

  22/07/2019

  Tiền Giang

 • 2253/QĐ-UBND_2019

  Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  16/07/2019

  Tiền Giang

 • 2254/QĐ-UBND_2019

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (Hộ kinh doanh); Thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  16/07/2019

  Tiền Giang

 • 2199/QĐ-UBND_2019

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang

  10/07/2019

  Tiền Giang

 • 2198/QĐ-UBND_2019

  Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  10/07/2019

  Tiền Giang

 • 1817/QĐ-UBND_2019

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang

  04/06/2019

  Tiền Giang

 • 1819/QĐ-UBND_2019

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  04/06/2019

  Tiền Giang

 • 1341/QĐ-UBND_2019

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao và triển lãm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang

  22/04/2019

  Tiền Giang

 • 1024/QĐ-UBND_2019

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang

  03/04/2019

  Tiền Giang

 • 878/QĐ-UBND_2019

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

  27/03/2019

  Tiền Giang

 • 877/QĐ-UBND_2019

  Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc thuộc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang

  27/03/2019

  Tiền Giang

 • 876/QĐ-UBND_2019

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang

  27/03/2019

  Tiền Giang

 • 875/QĐ-UBND_2019

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang

  27/03/2019

  Tiền Giang