• Tìm thấy 146 quyết định công bố
 • 2685/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng

  17/09/2019

  Sóc Trăng

 • 2686/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  17/09/2019

  Sóc Trăng

 • 2664/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực Thú ý thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

  16/09/2019

  Sóc Trăng

 • 2611/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng

  10/09/2019

  Sóc Trăng

 • 2580/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng

  09/09/2019

  Sóc Trăng

 • 2575/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng

  06/09/2019

  Sóc Trăng

 • 2532/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng

  03/09/2019

  Sóc Trăng

 • 2513/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực đất đai áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  30/08/2019

  Sóc Trăng

 • 2316/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

  19/08/2019

  Sóc Trăng

 • 2263/QĐ-UBND

  Về việc công bố thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  13/08/2019

  Sóc Trăng

 • 2179/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  06/08/2019

  Sóc Trăng

 • 2180/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  06/08/2019

  Sóc Trăng

 • 2185/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng

  06/08/2019

  Sóc Trăng

 • 2143/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng

  01/08/2019

  Sóc Trăng

 • 2042/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng

  25/07/2019

  Sóc Trăng

 • 2000/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Thủy sản áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  22/07/2019

  Sóc Trăng

 • 2001/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

  22/07/2019

  Sóc Trăng

 • 2010/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Văn hóa áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  22/07/2019

  Sóc Trăng

 • 2011/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Văn hóa áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  22/07/2019

  Sóc Trăng

 • 2012/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

  22/07/2019

  Sóc Trăng