• Tìm thấy 119 quyết định công bố
 • 1405/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Đấu thấu thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

  21/05/2019

  Sóc Trăng

 • 1391/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng

  20/05/2019

  Sóc Trăng

 • 1330/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng

  13/05/2019

  Sóc Trăng

 • 1334/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng

  13/05/2019

  Sóc Trăng

 • 1289/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Triễn lãm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng

  08/05/2019

  Sóc Trăng

 • 1242/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  03/05/2019

  Sóc Trăng

 • 1243/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng

  03/05/2019

  Sóc Trăng

 • 1165/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng

  23/04/2019

  Sóc Trăng

 • 1111/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

  17/04/2019

  Sóc Trăng

 • 1070/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực tài nguyên nước áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  10/04/2019

  Sóc Trăng

 • 1022/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng

  05/04/2019

  Sóc Trăng

 • 1000/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

  04/04/2019

  Sóc Trăng

 • 892/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

  26/03/2019

  Sóc Trăng

 • 865/QĐ-UBND

  về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

  22/03/2019

  Sóc Trăng

 • 859/QĐ-UBND

  về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Văn hóa áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  21/03/2019

  Sóc Trăng

 • 860/QĐ-UBND

  về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Văn hóa áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  21/03/2019

  Sóc Trăng

 • 858/QĐ-UBND

  về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng

  21/03/2019

  Sóc Trăng

 • 790/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

  18/03/2019

  Sóc Trăng

 • 777/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng

  14/03/2019

  Sóc Trăng

 • 620/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bố sung, lĩnh vực Trang thiết bị y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng

  12/03/2019

  Sóc Trăng