• Tìm thấy 126 quyết định công bố
 • 1697/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực Lao động, tiền lương áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  21/06/2019

  Sóc Trăng

 • 1699/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng

  21/06/2019

  Sóc Trăng

 • 1664/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng

  17/06/2019

  Sóc Trăng

 • 1604/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng

  11/06/2019

  Sóc Trăng

 • 1605/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực Nuôi con nuôi áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  11/06/2019

  Sóc Trăng

 • 1607/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng

  11/06/2019

  Sóc Trăng

 • 1590/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng

  10/06/2019

  Sóc Trăng

 • 1484/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường và áp dụng tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  29/05/2019

  Sóc Trăng

 • 1439/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

  24/05/2019

  Sóc Trăng

 • 1426/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng

  23/05/2019

  Sóc Trăng

 • 1405/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Đấu thấu thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

  21/05/2019

  Sóc Trăng

 • 1391/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng

  20/05/2019

  Sóc Trăng

 • 1330/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng

  13/05/2019

  Sóc Trăng

 • 1334/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng

  13/05/2019

  Sóc Trăng

 • 1289/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Triễn lãm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng

  08/05/2019

  Sóc Trăng

 • 1242/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  03/05/2019

  Sóc Trăng

 • 1243/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng

  03/05/2019

  Sóc Trăng

 • 1111/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

  17/04/2019

  Sóc Trăng

 • 1070/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực tài nguyên nước áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  10/04/2019

  Sóc Trăng

 • 1022/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng

  05/04/2019

  Sóc Trăng