• Tìm thấy 180 quyết định công bố
 • 3067/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng

  23/10/2019

  Sóc Trăng

 • 2881/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng

  10/10/2019

  Sóc Trăng

 • 2883/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  09/10/2019

  Sóc Trăng

 • 2884/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  09/10/2019

  Sóc Trăng

 • 2885/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

  09/10/2019

  Sóc Trăng

 • 2886/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

  09/10/2019

  Sóc Trăng

 • 2848/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng

  04/10/2019

  Sóc Trăng

 • 2852/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực đất đai áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  04/10/2019

  Sóc Trăng

 • 2721/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

  20/09/2019

  Sóc Trăng

 • 2728/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Văn hóa áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  20/09/2019

  Sóc Trăng

 • 2713/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  19/09/2019

  Sóc Trăng

 • 2685/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng

  17/09/2019

  Sóc Trăng

 • 2686/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  17/09/2019

  Sóc Trăng

 • 2664/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực Thú ý thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

  16/09/2019

  Sóc Trăng

 • 2611/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng

  10/09/2019

  Sóc Trăng

 • 2580/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng

  09/09/2019

  Sóc Trăng

 • 2575/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng

  06/09/2019

  Sóc Trăng

 • 2532/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng

  03/09/2019

  Sóc Trăng

 • 2513/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực đất đai áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  30/08/2019

  Sóc Trăng

 • 2263/QĐ-UBND

  Về việc công bố thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  13/08/2019

  Sóc Trăng