• Tìm thấy 26 quyết định công bố
 • 3208/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

  25/10/2018

  Quảng Nam

 • 3136/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam

  18/10/2018

  Quảng Nam

 • 3086/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước và thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

  16/10/2018

  Quảng Nam

 • 3093/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam

  16/10/2018

  Quảng Nam

 • 2956 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Y tế Quảng Nam

  02/10/2018

  Quảng Nam

 • 2930/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam

  28/09/2018

  Quảng Nam

 • 2891/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam

  26/09/2018

  Quảng Nam

 • 2838/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  21/09/2018

  Quảng Nam

 • 2740/QĐ - UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam

  11/09/2018

  Quảng Nam

 • 2744/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh Quảng Nam

  11/09/2018

  Quảng Nam

 • 2714/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

  07/09/2018

  Quảng Nam

 • 1582/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam

  18/05/2018

  Quảng Nam

 • 1537/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước và giải quyết của Sở Công Thương

  15/05/2018

  Quảng Nam

 • 1486/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Quảng Nam

  10/05/2018

  Quảng Nam

 • 1282/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam

  16/04/2018

  Quảng Nam

 • 1283/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

  16/04/2018

  Quảng Nam

 • 770/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam

  01/03/2018

  Quảng Nam

 • 70/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam.

  08/01/2018

  Quảng Nam

 • 47/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông tỉnh Quảng Nam

  05/01/2018

  Quảng Nam

 • 13/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam

  04/01/2018

  Quảng Nam