• Tìm thấy 287 quyết định công bố
 • 3969/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình

  09/11/2018

  Quảng Bình

 • 3939/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình

  06/11/2018

  Quảng Bình

 • 3303/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình

  05/10/2018

  Quảng Bình

 • 3304/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  05/10/2018

  Quảng Bình

 • 3305/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và các cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  05/10/2018

  Quảng Bình

 • 3264/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Hoạt động xây dựng áp dụng tại UBND cấp huyện tỉnh Quảng Bình

  02/10/2018

  Quảng Bình

 • 3261/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình

  02/10/2018

  Quảng Bình

 • 3218/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kinh doanh khí, Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  26/09/2018

  Quảng Bình

 • 3168/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Ngoại giao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ và UBND tỉnh Quảng Bình

  24/09/2018

  Quảng Bình

 • 3043/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình

  13/09/2018

  Quảng Bình

 • 2720/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình

  17/08/2018

  Quảng Bình

 • 2734/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Xúc tiến thương mại, Xuất nhập khẩu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình

  17/08/2018

  Quảng Bình

 • 2625/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình

  08/08/2018

  Quảng Bình

 • 2504/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Quảng Bình

  30/07/2018

  Quảng Bình

 • 2505/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình

  30/07/2018

  Quảng Bình

 • 2419/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình

  25/07/2018

  Quảng Bình

 • 2340/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình

  17/07/2018

  Quảng Bình

 • 2339/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình

  17/07/2018

  Quảng Bình

 • 2341/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình

  17/07/2018

  Quảng Bình

 • 2342/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình

  17/07/2018

  Quảng Bình