• Tìm thấy 80 quyết định công bố
 • 92/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hợp tác quốc tế và Công tác lãnh sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ

  21/01/2019

  Phú Yên

 • 93/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổ, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên

  18/01/2019

  Phú Yên

 • 94/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên

  18/01/2019

  Phú Yên

 • 2460/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

  28/12/2018

  Phú Yên

 • 2408/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên

  27/12/2018

  Phú Yên

 • 2407/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

  27/12/2018

  Phú Yên

 • 2418/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục đào tạo và Quy chế thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên

  27/12/2018

  Phú Yên

 • 2427/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực việc làm, giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên

  27/12/2018

  Phú Yên

 • 2428/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực giảm nghèo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên

  27/12/2018

  Phú Yên

 • 2424/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên

  27/12/2018

  Phú Yên

 • 2406/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Thủy lợi, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên

  26/12/2018

  Phú Yên

 • 2302/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Mỹ phẩm và Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên

  07/12/2018

  Phú Yên

 • 2279/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên

  03/12/2018

  Phú Yên

 • 2256/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên

  29/11/2018

  Phú Yên

 • 2125/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên

  16/11/2018

  Phú Yên

 • 2127/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

  16/11/2018

  Phú Yên

 • 2126/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên

  16/11/2018

  Phú Yên

 • 2128/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên

  06/11/2018

  Phú Yên

 • 2093/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

  01/11/2018

  Phú Yên

 • 2077/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên

  30/10/2018

  Phú Yên