• Tìm thấy 61 quyết định công bố
 • 2077/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên

  30/10/2018

  Phú Yên

 • 1972/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên

  15/10/2018

  Phú Yên

 • 1958/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên

  12/10/2018

  Phú Yên

 • 1946/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên

  11/10/2018

  Phú Yên

 • 1947/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

  11/10/2018

  Phú Yên

 • 1896/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

  02/10/2018

  Phú Yên

 • 1884/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên

  27/09/2018

  Phú Yên

 • 1852/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên

  21/09/2018

  Phú Yên

 • 1864/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

  21/09/2018

  Phú Yên

 • 1759/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xuất bản và Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

  06/09/2018

  Phú Yên

 • 1760/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Báo chí và Xuất bản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên

  06/09/2018

  Phú Yên

 • 1714/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

  30/08/2018

  Phú Yên

 • 1689/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

  23/08/2018

  Phú Yên

 • 1688/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên

  23/08/2018

  Phú Yên

 • 1687/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên

  23/08/2018

  Phú Yên

 • 1678/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Phú Yên

  23/08/2018

  Phú Yên

 • 1560/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng và Giám định Y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên

  08/08/2018

  Phú Yên

 • 1497/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên

  31/07/2018

  Phú Yên

 • 1499/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên

  31/07/2018

  Phú Yên

 • 1503/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên

  31/07/2018

  Phú Yên