• Tìm thấy 62 quyết định công bố
 • 1895/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Ninh Thuận

  08/11/2018

  Ninh Thuận

 • 1185/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

  07/11/2018

  Ninh Thuận

 • 1721/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tỉnh Ninh Thuận

  18/10/2018

  Ninh Thuận

 • 1691/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm giám định y khoa thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận

  16/10/2018

  Ninh Thuận

 • 1700/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hòa giải cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Ninh Thuận

  16/10/2018

  Ninh Thuận

 • 1667/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận

  15/10/2018

  Ninh Thuận

 • 1647/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

  10/10/2018

  Ninh Thuận

 • 1593/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận

  28/09/2018

  Ninh Thuận

 • 1541/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận

  20/09/2018

  Ninh Thuận

 • 1533/QĐ-UBND

  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

  19/09/2018

  Ninh Thuận

 • 1524/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận

  17/09/2018

  Ninh Thuận

 • 1423/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế Ninh Thuận

  30/08/2018

  Ninh Thuận

 • 1384/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

  23/08/2018

  Ninh Thuận

 • 1386/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

  23/08/2018

  Ninh Thuận

 • 1380/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  21/08/2018

  Ninh Thuận

 • 1316/QĐ-UBND

  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  09/08/2018

  Ninh Thuận

 • 1305/QĐ-UBND

  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Ninh Thuận

  08/08/2018

  Ninh Thuận

 • 1300/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

  07/08/2018

  Ninh Thuận

 • 1187/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  12/07/2018

  Ninh Thuận

 • 1089/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trên lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận

  29/06/2018

  Ninh Thuận