• Tìm thấy 78 quyết định công bố
 • 1129/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  12/07/2019

  Ninh Thuận

 • 1041/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  27/06/2019

  Ninh Thuận

 • 898/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận

  04/06/2019

  Ninh Thuận

 • 758/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

  13/05/2019

  Ninh Thuận

 • 716/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

  07/05/2019

  Ninh Thuận

 • 699/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

  06/05/2019

  Ninh Thuận

 • 78/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận

  17/01/2019

  Ninh Thuận

 • 70/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận

  16/01/2019

  Ninh Thuận

 • 10/QĐ-UBND

  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận

  05/01/2019

  Ninh Thuận

 • 2066/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp - nông thôn; thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực đầu thầu, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực đấu thầu thuộc chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư; thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Thuận

  03/12/2018

  Ninh Thuận

 • 2022/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

  28/11/2018

  Ninh Thuận

 • 2031/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận

  28/11/2018

  Ninh Thuận

 • 2013/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Ninh Thuận

  26/11/2018

  Ninh Thuận

 • 1953/QĐ-UBND

  Về việ công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận

  16/11/2018

  Ninh Thuận

 • 1929/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

  14/11/2018

  Ninh Thuận

 • 1920/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã (Liên hiệp hợp tác xã) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận

  13/11/2018

  Ninh Thuận

 • 1895/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Ninh Thuận

  08/11/2018

  Ninh Thuận

 • 1185/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

  07/11/2018

  Ninh Thuận

 • 1721/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tỉnh Ninh Thuận

  18/10/2018

  Ninh Thuận

 • 1691/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm giám định y khoa thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận

  16/10/2018

  Ninh Thuận