• Tìm thấy 94 quyết định công bố
 • 377/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

  26/07/2019

  Ninh Bình

 • 317/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính, bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  13/06/2019

  Ninh Bình

 • 308/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, thẩm quyệ giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh BìnhBình

  03/06/2019

  Ninh Bình

 • 299/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình

  23/05/2019

  Ninh Bình

 • 300/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

  23/05/2019

  Ninh Bình

 • 277/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình

  15/05/2019

  Ninh Bình

 • 258/QĐ_UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

  03/05/2019

  Ninh Bình

 • 262/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC, bãi bỏ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  03/05/2019

  Ninh Bình

 • 230/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình

  12/04/2019

  Ninh Bình

 • 231/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

  12/04/2019

  Ninh Bình

 • 185/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

  08/04/2019

  Ninh Bình

 • 182/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình

  01/04/2019

  Ninh Bình

 • 183/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình

  01/04/2019

  Ninh Bình

 • 174/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, bãi bỏ một số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

  25/03/2019

  Ninh Bình

 • 169/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

  20/03/2019

  Ninh Bình

 • 150/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình

  04/03/2019

  Ninh Bình

 • 142/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

  27/02/2019

  Ninh Bình

 • 126/QĐ - UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình

  31/01/2019

  Ninh Bình

 • 536/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình

  16/01/2019

  Ninh Bình

 • 53/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

  16/01/2019

  Ninh Bình