• Tìm thấy 33 quyết định công bố
 • 3784/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, tỉnh Nghệ An

  26/09/2019

  Nghệ An

 • 3465/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  04/09/2019

  Nghệ An

 • 3199/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  16/08/2019

  Nghệ An

 • 2656 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của của Sở Y tế, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  15/07/2019

  Nghệ An

 • 2320 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  21/06/2019

  Nghệ An

 • 1199/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An

  16/04/2019

  Nghệ An

 • 1078/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An

  08/04/2019

  Nghệ An

 • 890/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Nghệ An

  25/03/2019

  Nghệ An

 • 891/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Nghệ An

  25/03/2019

  Nghệ An

 • 383/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch Nghệ An

  01/02/2019

  Nghệ An

 • 43/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  05/01/2019

  Nghệ An

 • 5396/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, tỉnh Nghệ An

  21/12/2018

  Nghệ An

 • 5630/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bổ sung lĩnh vực thú y, phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  21/12/2018

  Nghệ An

 • 5631/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  21/12/2018

  Nghệ An

 • 5632/QĐ-UBND

  công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  21/12/2018

  Nghệ An

 • 5395/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  06/12/2018

  Nghệ An

 • 5291/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện, tỉnh Nghệ An

  30/11/2018

  Nghệ An

 • 5239/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An

  27/11/2018

  Nghệ An

 • 5103/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện tỉnh Nghệ An

  19/11/2018

  Nghệ An

 • 4912 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  05/11/2018

  Nghệ An