• Tìm thấy 11 quyết định công bố
 • 4912 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  05/11/2018

  Nghệ An

 • 4749/QĐ-UBND

  công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An

  25/10/2018

  Nghệ An

 • 4750/QĐ-UBND

  công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An

  25/10/2018

  Nghệ An

 • 4356 /QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An

  29/09/2018

  Nghệ An

 • 4008/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An

  07/09/2018

  Nghệ An

 • 4009/QĐ-UBND

  công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An

  07/09/2018

  Nghệ An

 • 3488/QĐ-UBND

  công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An

  09/08/2018

  Nghệ An

 • 3298/QĐ-UBND

  công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc

  31/07/2018

  Nghệ An

 • 3048/QĐ-UBND

  công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Nghệ An

  18/07/2018

  Nghệ An

 • 506/QĐ-UBND

  công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường về lĩnh vực biển và hải đảo

  05/02/2018

  Nghệ An

 • 507/QĐ-UBND

  công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường về lĩnh vực tài nguyên nước

  05/02/2018

  Nghệ An