• Tìm thấy 36 quyết định công bố
 • 2342/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  14/11/2018

  Lâm Đồng

 • 2340/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực ngoại giao thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng

  14/11/2018

  Lâm Đồng

 • 2341/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực y tế cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  14/11/2018

  Lâm Đồng

 • 2263/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  02/11/2018

  Lâm Đồng

 • 2226/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung, danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực giao thông vận tải cấp tỉnh, huyện xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  30/10/2018

  Lâm Đồng

 • 2035/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  10/10/2018

  Lâm Đồng

 • 1999/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã tỉnh Lâm Đồng

  05/10/2018

  Lâm Đồng

 • 1833/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, của UBND cấp huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng

  12/09/2018

  Lâm Đồng

 • 1794/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  11/09/2018

  Lâm Đồng

 • 1615/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính mới, danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  21/08/2018

  Lâm Đồng

 • 1419/QĐ-UBND

  Bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  16/07/2018

  Lâm Đồng

 • 1401/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung, danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  13/07/2018

  Lâm Đồng

 • 1368/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực dân tộc thực hiện liên thông cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  06/07/2018

  Lâm Đồng

 • 1369/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thực hiện liên thông cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  06/07/2018

  Lâm Đồng

 • 1257/QĐ-UBND

  Công bố danh mục TTHC lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyên, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  22/06/2018

  Lâm Đồng

 • 1052/QĐ-UBND

  về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

  04/06/2018

  Lâm Đồng

 • 1020/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư; phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  31/05/2018

  Lâm Đồng

 • 933/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

  21/05/2018

  Lâm Đồng

 • 785/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lâm Đồng

  27/04/2018

  Lâm Đồng

 • Quyết định số 224/QĐ-UBND

  công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  01/02/2018

  Lâm Đồng