• Tìm thấy 161 quyết định công bố
 • 4257 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai

  25/12/2019

  Lào Cai

 • 1151/QĐ-UBND

  Quyết định công bố Danh mục 21 thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên môi trường địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

  26/05/2019

  Lào Cai

 • 1272/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 20 thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

  10/05/2019

  Lào Cai

 • 1254/QĐ-UBND

  Quyết định công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Lào Cai

  08/05/2019

  Lào Cai

 • 1107/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý lao động nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Lào Cai

  24/04/2019

  Lào Cai

 • 1038/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 2 thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai

  22/04/2019

  Lào Cai

 • 919/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai

  10/04/2019

  Lào Cai

 • 905/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 04 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai

  09/04/2019

  Lào Cai

 • 890/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Lào Cai

  09/04/2019

  Lào Cai

 • 891/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 13 thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai

  09/04/2019

  Lào Cai

 • 864/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 73 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

  05/04/2019

  Lào Cai

 • 801/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục 10 thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện, an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Lào Cai

  01/04/2019

  Lào Cai

 • 802/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện áp dụng giải quyết tại Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Lào Cai

  01/04/2019

  Lào Cai

 • 803/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện áp dụng giải quyết tại Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Lào Cai

  01/04/2019

  Lào Cai

 • 766/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 122 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai

  29/03/2019

  Lào Cai

 • 751/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục 41 thủ tục hành chính lĩnh vực dược-mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai

  28/03/2019

  Lào Cai

 • 733 /QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai

  27/03/2019

  Lào Cai

 • 734/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai

  27/03/2019

  Lào Cai

 • 683/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

  22/03/2019

  Lào Cai

 • 684/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính lĩnh vực dân số kế hoạch hóa gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai

  22/03/2019

  Lào Cai