• Tìm thấy 173 quyết định công bố
 • 2898/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai

  18/09/2019

  Lào Cai

 • 2519/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương

  14/08/2019

  Lào Cai

 • 2434/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai

  07/08/2019

  Lào Cai

 • 2386/QĐ-UBND

  Quyết đinh Về việc công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai

  05/08/2019

  Lào Cai

 • 2293/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai

  30/07/2019

  Lào Cai

 • 2210/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai

  23/07/2019

  Lào Cai

 • 1998/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

  05/07/2019

  Lào Cai

 • 1616/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 32 thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã và hợp tác xã, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

  06/06/2019

  Lào Cai

 • 1617/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai

  06/06/2019

  Lào Cai

 • 1606/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục 61 thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, mỹ thuật, triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai

  05/06/2019

  Lào Cai

 • 1534/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 11 thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai

  30/05/2019

  Lào Cai

 • 1151/QĐ-UBND

  Quyết định công bố Danh mục 21 thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên môi trường địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

  26/05/2019

  Lào Cai

 • 1431/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 10 TTHC lĩnh vực việc làm, lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Lào Cai

  23/05/2019

  Lào Cai

 • 1272/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 20 thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

  10/05/2019

  Lào Cai

 • 1254/QĐ-UBND

  Quyết định công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Lào Cai

  08/05/2019

  Lào Cai

 • 1107/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý lao động nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Lào Cai

  24/04/2019

  Lào Cai

 • 1038/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 2 thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai

  22/04/2019

  Lào Cai

 • 919/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai

  10/04/2019

  Lào Cai

 • 905/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 04 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai

  09/04/2019

  Lào Cai

 • 890/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Lào Cai

  09/04/2019

  Lào Cai