• Tìm thấy 172 quyết định công bố
 • 3391/QĐ-UBND

  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh

  07/11/2018

  Khánh Hòa

 • 3313

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

  02/11/2018

  Khánh Hòa

 • 3294/QĐ-UBND

  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

  31/10/2018

  Khánh Hòa

 • 3271/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  30/10/2018

  Khánh Hòa

 • 3272/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

  30/10/2018

  Khánh Hòa

 • 3136/QĐ-UBND

  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

  19/10/2018

  Khánh Hòa

 • 3128/QĐ-UBND

  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

  19/10/2018

  Khánh Hòa

 • 3129/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương

  19/10/2018

  Khánh Hòa

 • 3094/QĐ-UBND

  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực dân số và kế hoạch hóa gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của trạm y tế cấp xã, cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh

  17/10/2018

  Khánh Hòa

 • 3095/QĐ-UBND

  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

  17/10/2018

  Khánh Hòa

 • 3096/QĐ-UBND

  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

  17/10/2018

  Khánh Hòa

 • 3086/QĐ-UBND

  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

  16/10/2018

  Khánh Hòa

 • 3087/QĐ-UBND

  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

  16/10/2018

  Khánh Hòa

 • 3084/QĐ-UBND

  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

  16/10/2018

  Khánh Hòa

 • 2996/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

  08/10/2018

  Khánh Hòa

 • 2990/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  05/10/2018

  Khánh Hòa

 • 2953/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

  04/10/2018

  Khánh Hòa

 • 2954/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

  04/10/2018

  Khánh Hòa

 • 2840/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

  25/09/2018

  Khánh Hòa

 • 2841/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

  25/09/2018

  Khánh Hòa