• Tìm thấy 2 quyết định công bố
 • 18/QĐ-UBND-HC

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân câp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

  04/01/2018

  Đồng Tháp

 • 974/QĐ-UBND-HC

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

  23/08/2017

  Đồng Tháp