• Tìm thấy 38 quyết định công bố
 • 3244/QĐ-UBND

  Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành tư pháp tỉnh Đồng Nai

  14/09/2018

  Đồng Nai

 • 3016/QĐ-UBND ngày 27/8/2018

  Công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp & PTNT

  27/08/2018

  Đồng Nai

 • 2545 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

  24/07/2018

  Đồng Nai

 • 2544/QĐ-UBND

  Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai

  24/07/2018

  Đồng Nai

 • 2543/QĐ-UBND

  Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã của tỉnh Đồng Nai

  24/07/2018

  Đồng Nai

 • 2204/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành điện lực thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

  27/06/2018

  Đồng Nai

 • 2118/QĐ-UBND

  Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành thanh tra tỉnh Đồng Nai

  21/06/2018

  Đồng Nai

 • 2117/QĐ-UBND

  Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành dân tộc tỉnh Đồng Nai

  21/06/2018

  Đồng Nai

 • 2095/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy trình thực hiện tách thửa đất theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

  19/06/2018

  Đồng Nai

 • 1834/QĐ-UBND

  Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành lao động thương binh và xã hội tỉnh Đồng Nai

  30/05/2018

  Đồng Nai

 • 1842/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành thông tin và truyền thông tỉnh Đồng Nai

  30/05/2018

  Đồng Nai

 • 1748/QĐ-UBND

  về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai

  23/05/2018

  Đồng Nai

 • 1530/QĐ-UBND

  Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai

  07/05/2018

  Đồng Nai

 • 1503/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành danh mục, nội dung, quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính ngành nước tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai

  03/05/2018

  Đồng Nai

 • 1102/QĐ-UBND ngày 28/3/2018

  Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc phạm vi của ngành Công Thương tỉnh Đồng Nai

  28/03/2018

  Đồng Nai

 • 919/QĐ-UBND

  V/v công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thi đua - khen thưởng, Văn thư - lưu trữ ngành Nội vụ tỉnh Đồng Nai.

  12/03/2018

  Đồng Nai

 • 905/QĐ-UBND

  về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bõ thuộc thẩm quyền giải quyết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai

  08/03/2018

  Đồng Nai

 • 57/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai

  08/01/2018

  Đồng Nai

 • 59/QĐ-UBND

  công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành xây dựng tỉnh Đồng Nai.

  08/01/2018

  Đồng Nai

 • 29/QĐ-UBND

  Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  04/01/2018

  Đồng Nai