• Tìm thấy 240 quyết định công bố
 • 2324/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa bị bãi bỏ; được sửa đổi, bổ sung; ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu

  26/12/2018

  Bạc Liêu

 • 2326/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thể dục, thể thao được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu

  26/12/2018

  Bạc Liêu

 • 2325/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

  26/12/2018

  Bạc Liêu

 • 2277/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  20/12/2018

  Bạc Liêu

 • 2291/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Đăng kiểm được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT

  20/12/2018

  Bạc Liêu

 • 2285/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  20/12/2018

  Bạc Liêu

 • 2286/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp xã hội mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  20/12/2018

  Bạc Liêu

 • 2287/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  20/12/2018

  Bạc Liêu

 • 2157/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa bị bãi bỏ và mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu

  30/11/2018

  Bạc Liêu

 • 2158/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa bị bãi bỏ và mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

  30/11/2018

  Bạc Liêu

 • 2159/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa bị bãi bỏ và mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

  30/11/2018

  Bạc Liêu

 • 2148/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực đường thủy nội địa được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở giao thông vận tải tỉnh Bach Liêu

  29/11/2018

  Bạc Liêu

 • 2010/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Tài nguyên nước mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

  06/11/2018

  Bạc Liêu

 • 2011/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Tài nguyên nước mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

  06/11/2018

  Bạc Liêu

 • 1994/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Phát thanh, truyền hình và thông tin liên lạc điện tử; Báo chí; Bưu chính; Xuất bản, in và phát hành bị bãi bỏ và mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu

  05/11/2018

  Bạc Liêu

 • 1900/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chính quyền địa phương ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu

  23/10/2018

  Bạc Liêu

 • 1893/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu

  19/10/2018

  Bạc Liêu

 • 1885/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Y tế dự phòng; Trang thiết bị và công trình y tế; Khám bệnh, chữa bệnh; Dược phẩm; An toàn thực phẩm và dinh dưỡng mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu

  18/10/2018

  Bạc Liêu

 • 1859/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu

  15/10/2018

  Bạc Liêu

 • 1703/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Thủy sản; Thú y; Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bạc Liêu

  21/09/2018

  Bạc Liêu