• Tìm thấy 313 quyết định công bố
 • 1434/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

  30/08/2019

  Bạc Liêu

 • 1570/QĐ-UBND

  công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Thủy sản mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  23/08/2019

  Bạc Liêu

 • 1568/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực An toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu

  22/08/2019

  Bạc Liêu

 • 1432/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Hộ tịch; Quốc tịch; Lý lịch tư pháp; Nuôi con nuôi; Trọng tài thương mại; Luật sư; Trợ giúp pháp lý được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu

  06/08/2019

  Bạc Liêu

 • 1433/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Hòa giải ở cơ sở; Nuôi con nuôi được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

  06/08/2019

  Bạc Liêu

 • 1360/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin đại lý mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu

  19/07/2019

  Bạc Liêu

 • 1342/QĐ-UBND

  công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Lâm nghiệp mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp Và Phát triển nông thôn

  15/07/2019

  Bạc Liêu

 • 1316/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Người có công được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc LIêu

  12/07/2019

  Bạc Liêu

 • 1267 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chính quyền địa phương được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu

  10/07/2019

  Bạc Liêu

 • 1118/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KHĐT

  24/06/2019

  Bạc Liêu

 • 1119/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xã được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

  20/06/2019

  Bạc Liêu

 • 1125/QĐ-UBND

  công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Nông nghiệp mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

  20/06/2019

  Bạc Liêu

 • 1126/QĐ-UBND

  công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Nông nghiệp bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

  20/06/2019

  Bạc Liêu

 • 1111/QĐ-UBND

  công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục, Khoa học và công nghệ

  19/06/2019

  Bạc Liêu

 • 1030 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Di sản văn hóa; Báo chí; Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử bị bãi bỏ và được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu

  05/06/2019

  Bạc Liêu

 • 1029/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Giáo dục nghề nghiệp được chuẩn hóa và ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu

  05/06/2019

  Bạc Liêu

 • 972/QĐ-UBND

  công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Lao động ngoài nước mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  27/05/2019

  Bạc Liêu

 • 973/QĐ-UBND

  công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ

  27/05/2019

  Bạc Liêu

 • 958/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Văn hóa; Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm được ban hành mới và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu

  24/05/2019

  Bạc Liêu

 • 952/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

  24/05/2019

  Bạc Liêu