• Tìm thấy 288 quyết định công bố
 • 905/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục TTHC các lĩnh vực: Việc làm; Lao động, tiền lương mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu

  21/05/2019

  Bạc Liêu

 • 907/QD-UBND

  Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Lao động tiền lương được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc LIêu

  21/05/2019

  Bạc Liêu

 • 748/QĐ-UBND

  công bố Danh mục TTHC các lĩnh vực: Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn được chuẩn hóa và mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  19/04/2019

  Bạc Liêu

 • 749/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu

  19/04/2019

  Bạc Liêu

 • 721/QĐ-UBND

  công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

  18/04/2019

  Bạc Liêu

 • 643/QĐ-UBND

  công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu

  05/04/2019

  Bạc Liêu

 • 644/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ

  05/04/2019

  Bạc Liêu

 • 636/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực môi trường được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT

  04/04/2019

  Bạc Liêu

 • 640/QĐ-UBND

  công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ

  04/04/2019

  Bạc Liêu

 • 584/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu

  25/03/2019

  Bạc Liêu

 • 578/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT

  25/03/2019

  Bạc Liêu

 • 579/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT

  25/03/2019

  Bạc Liêu

 • 559/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu

  22/03/2019

  Bạc Liêu

 • 557/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu

  21/03/2019

  Bạc Liêu

 • 558/QĐ-UBND

  công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  21/03/2019

  Bạc Liêu

 • 551/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu

  20/03/2019

  Bạc Liêu

 • 525/QĐ-UBND

  công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu

  18/03/2019

  Bạc Liêu

 • 536/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

  18/03/2019

  Bạc Liêu

 • 533/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

  18/03/2019

  Bạc Liêu

 • 444/QĐ-UBND

  công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu

  13/03/2019

  Bạc Liêu