• Tìm thấy 302 quyết định công bố
 • 1125/QĐ-UBND

  công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Nông nghiệp mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

  20/06/2019

  Bạc Liêu

 • 1126/QĐ-UBND

  công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Nông nghiệp bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

  20/06/2019

  Bạc Liêu

 • 1111/QĐ-UBND

  công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục, Khoa học và công nghệ

  19/06/2019

  Bạc Liêu

 • 1030 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Di sản văn hóa; Báo chí; Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử bị bãi bỏ và được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu

  05/06/2019

  Bạc Liêu

 • 1029/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Giáo dục nghề nghiệp được chuẩn hóa và ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu

  05/06/2019

  Bạc Liêu

 • 972/QĐ-UBND

  công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Lao động ngoài nước mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  27/05/2019

  Bạc Liêu

 • 973/QĐ-UBND

  công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ

  27/05/2019

  Bạc Liêu

 • 958/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Văn hóa; Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm được ban hành mới và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu

  24/05/2019

  Bạc Liêu

 • 952/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

  24/05/2019

  Bạc Liêu

 • 953/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

  24/05/2019

  Bạc Liêu

 • 938/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp

  23/05/2019

  Bạc Liêu

 • 940/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa và bị thay thế lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp

  23/05/2019

  Bạc Liêu

 • 913/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp

  23/05/2019

  Bạc Liêu

 • 905/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục TTHC các lĩnh vực: Việc làm; Lao động, tiền lương mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu

  21/05/2019

  Bạc Liêu

 • 907/QD-UBND

  Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Lao động tiền lương được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc LIêu

  21/05/2019

  Bạc Liêu

 • 854/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

  10/05/2019

  Bạc Liêu

 • 748/QĐ-UBND

  công bố Danh mục TTHC các lĩnh vực: Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn được chuẩn hóa và mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  19/04/2019

  Bạc Liêu

 • 749/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu

  19/04/2019

  Bạc Liêu

 • 721/QĐ-UBND

  công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

  18/04/2019

  Bạc Liêu

 • 643/QĐ-UBND

  công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu

  05/04/2019

  Bạc Liêu