• Tìm thấy 44 quyết định công bố
 • 1772/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng

  07/11/2018

  Cao Bằng

 • 1484/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng

  19/10/2018

  Cao Bằng

 • 1307/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

  26/09/2018

  Cao Bằng

 • 1276/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Y tế dự phòng, lĩnh vực Giám định y khoa; danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng

  20/09/2018

  Cao Bằng

 • 1226/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng

  14/09/2018

  Cao Bằng

 • 1189/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực bảo vệ thực vật; lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng

  06/09/2018

  Cao Bằng

 • 1155/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng

  30/08/2018

  Cao Bằng

 • 1076/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý và lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng

  15/08/2018

  Cao Bằng

 • 1030/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng

  01/08/2018

  Cao Bằng

 • 1002/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được chuẩn hóa; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng

  26/07/2018

  Cao Bằng

 • 988/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  24/07/2018

  Cao Bằng

 • 941/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng

  12/07/2018

  Cao Bằng

 • 908/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  03/07/2018

  Cao Bằng

 • 790/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng

  22/06/2018

  Cao Bằng

 • 721/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quốc tịch, lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng

  11/06/2018

  Cao Bằng

 • 2289/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng

  31/05/2018

  Cao Bằng

 • 634/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng

  31/05/2018

  Cao Bằng

 • 552/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng

  15/05/2018

  Cao Bằng

 • 525/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng

  10/05/2018

  Cao Bằng

 • 524/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

  10/05/2018

  Cao Bằng