• Tìm thấy 175 quyết định công bố
 • 2257/QĐ-UBND

  về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

  20/09/2019

  Cần Thơ

 • 2224/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ

  17/09/2019

  Cần Thơ

 • 2215/QĐ-UBND

  về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ

  17/09/2019

  Cần Thơ

 • 657/QĐ-UBND

  Về việc công bố nhóm thủ tục hành chính liên thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ

  19/08/2019

  Cần Thơ

 • 1967/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  16/08/2019

  Cần Thơ

 • 1945/QĐ-UBND

  về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  13/08/2019

  Cần Thơ

 • 1919/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ

  09/08/2019

  Cần Thơ

 • 1918/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ

  09/08/2019

  Cần Thơ

 • 1864/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  05/08/2019

  Cần Thơ

 • 1832/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

  01/08/2019

  Cần Thơ

 • 1827/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính; Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ

  31/07/2019

  Cần Thơ

 • 1813/QĐ-UBND

  về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã

  26/07/2019

  Cần Thơ

 • 1785/QĐ-UBND

  về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp xã

  25/07/2019

  Cần Thơ

 • 1739/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

  19/07/2019

  Cần Thơ

 • 1678/QĐ-UBND

  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  16/07/2019

  Cần Thơ

 • 1635/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao th ông vận tải

  08/07/2019

  Cần Thơ

 • 1476/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban nhân dân cấp huyện

  19/06/2019

  Cần Thơ

 • 1363/QĐ-UBND

  về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện

  06/06/2019

  Cần Thơ

 • 1293/QĐ-UBND

  về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ

  03/06/2019

  Cần Thơ

 • 1248/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  27/05/2019

  Cần Thơ