• Tìm thấy 2 quyết định công bố
 • 1885/QĐ-NHNN

  QĐ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  01/10/2018

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • 1362/QĐ-NHNN

  Công bố thủ tục hành chính mới thay thế thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Thông tư số 16/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016, Vụ CSTT)

  30/06/2016

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam