• Tìm thấy 53 quyết định công bố
 • 360/QĐ-BYT

  công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ được sửa đổi, bổ sung/ thay thế/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

  14/05/2019

  Bộ Y tế

 • 1181/QĐ-BYT

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế (Nghị định số 69/2018/NĐ-CP)

  29/03/2019

  Bộ Y tế

 • 792/QĐ-BYT

  Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dân số thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

  04/03/2019

  Bộ Y tế

 • 745/QĐ_BYT

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ bị bãi bỏ lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

  28/02/2019

  Bộ Y tế

 • 760/QĐ-BYT

  Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/bãi bỏ trong lĩnh vực Sức khỏe sinh sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

  28/02/2019

  Bộ Y tế

 • 433/QĐ-BYT

  Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/bãi bỏ trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

  31/01/2019

  Bộ Y tế

 • 358/QĐ-BYT

  Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/ bãi bỏ lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế (tại Nghị định số 155/NĐ_CP ngày 12/11/2018)

  29/01/2019

  Bộ Y tế

 • 7866/QĐ_BYT

  Về việc công bố TTHC mới ban hành/ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế (Nghị định 155/2018/NĐ-CP)

  28/12/2018

  Bộ Y tế

 • 7867/QĐ_BYT

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ bị bãi bỏ lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế (Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018).

  28/12/2018

  Bộ Y tế

 • 7291/QĐ_BYT

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ

  07/12/2018

  Bộ Y tế

 • 5921/QĐ_BYT

  về việc công bố thủ tục hành chínhn sửa đổi/ bổ sung thuộc lĩnh vực Khám chữa bệnh ( Thông tư 17/2018/TT-BYT sửa thông tư 22/2017/TT-BYT)

  28/09/2018

  Bộ Y tế

 • 5229/QĐ-BYT

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ bị bãi bỏ lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

  29/08/2018

  Bộ Y tế

 • 4921/QĐ-BYT

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

  09/08/2018

  Bộ Y tế

 • 4630/QĐ-BYT

  Về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

  24/07/2018

  Bộ Y tế

 • 4592 /QĐ-BYT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành trong Thông tư số 13/2018/TT – BYT ngày 15/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền

  23/07/2018

  Bộ Y tế

 • 3949/QĐ-BYT

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018

  28/06/2018

  Bộ Y tế

 • 3368/QĐ-BYT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

  05/06/2018

  Bộ Y tế

 • 2968/QĐ-BYT

  Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi được quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế

  16/05/2018

  Bộ Y tế

 • 2889/QĐ-BYT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

  11/05/2018

  Bộ Y tế

 • 2766/QĐ-BYT

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

  07/05/2018

  Bộ Y tế