• Tìm thấy 60 quyết định công bố
 • 7377/QĐ-BYT

  Về việc công bố TTHC trong lĩnh vực Tài chính y tế (BHYT) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế (TT31/2018/TT-BYT)

  24/06/2019

  Bộ Y tế

 • 7438/QĐ-BYT

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành tại Thông tư số 29/2018/TT-BYT thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

  20/05/2019

  Bộ Y tế

 • 360/QĐ-BYT

  công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ được sửa đổi, bổ sung/ thay thế/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

  14/05/2019

  Bộ Y tế

 • 1725/QĐ-BYT

  quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Dược thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế (Thông tư số 32/2018/TT-BYT)

  08/05/2019

  Bộ Y tế

 • 1181/QĐ-BYT

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế (Nghị định số 69/2018/NĐ-CP)

  29/03/2019

  Bộ Y tế

 • 792/QĐ-BYT

  Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dân số thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

  04/03/2019

  Bộ Y tế

 • 745/QĐ_BYT

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ bị bãi bỏ lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

  28/02/2019

  Bộ Y tế

 • 760/QĐ-BYT

  Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/bãi bỏ trong lĩnh vực Sức khỏe sinh sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

  28/02/2019

  Bộ Y tế

 • 433/QĐ-BYT

  Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/bãi bỏ trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

  31/01/2019

  Bộ Y tế

 • 358/QĐ-BYT

  Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/ bãi bỏ lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế (tại Nghị định số 155/NĐ_CP ngày 12/11/2018)

  29/01/2019

  Bộ Y tế

 • 135/QĐ-BYT

  Về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

  15/01/2019

  Bộ Y tế

 • 7866/QĐ_BYT

  Về việc công bố TTHC mới ban hành/ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế (Nghị định 155/2018/NĐ-CP)

  28/12/2018

  Bộ Y tế

 • 7867/QĐ_BYT

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ bị bãi bỏ lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế (Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018).

  28/12/2018

  Bộ Y tế

 • 7842/QĐ-BYT

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư số 21/2018/TT-BYT ngày 12 tháng 09 năm 2018

  28/12/2018

  Bộ Y tế

 • 7858 /QĐ-BYT

  Về việc công bố TTHC được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư số 38/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế (TT38/2018/TT-BYT)

  28/12/2018

  Bộ Y tế

 • 7291/QĐ_BYT

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ

  07/12/2018

  Bộ Y tế

 • 5921/QĐ_BYT

  về việc công bố thủ tục hành chínhn sửa đổi/ bổ sung thuộc lĩnh vực Khám chữa bệnh ( Thông tư 17/2018/TT-BYT sửa thông tư 22/2017/TT-BYT)

  28/09/2018

  Bộ Y tế

 • 5229/QĐ-BYT

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ bị bãi bỏ lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

  29/08/2018

  Bộ Y tế

 • 4921/QĐ-BYT

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

  09/08/2018

  Bộ Y tế

 • 4630/QĐ-BYT

  Về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

  24/07/2018

  Bộ Y tế