• Tìm thấy 12 quyết định công bố
 • 4630/QĐ-BYT

  Về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

  24/07/2018

  Bộ Y tế

 • 3949/QĐ-BYT

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018

  28/06/2018

  Bộ Y tế

 • 3368/QĐ-BYT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

  05/06/2018

  Bộ Y tế

 • 2968/QĐ-BYT

  Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi được quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế

  16/05/2018

  Bộ Y tế

 • 2889/QĐ-BYT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

  11/05/2018

  Bộ Y tế

 • 2318/QD-BYT

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

  06/04/2018

  Bộ Y tế

 • 5125/QĐ-BYT

  về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

  11/01/2018

  Bộ Y tế

 • 2623/QĐ-BYT

  Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ tại Nghị định 109/2017/NĐ-CP

  20/06/2017

  Bộ Y tế

 • 2416/QĐ-BYT

  về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

  09/06/2017

  Bộ Y tế

 • 1273/QĐ-BYT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và Nghị định số 104/ 2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng

  04/04/2017

  Bộ Y tế

 • 7318/QĐ-BYT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị định số 118/2016/NĐ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2008/NĐ-CP ngày 29/4/2008 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người thuộc phạm vi chức năng của Bộ Y tế

  14/12/2016

  Bộ Y tế

 • 3904/QĐ-BYT

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

  18/09/2015

  Bộ Y tế