• Tìm thấy 4 quyết định công bố
 • 1361/QĐ-BTTTT

  V/v công bố "Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông"

  16/08/2018

  Bộ Thông tin và Truyền thông

 • 529/QĐ-BTTTT

  Về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông

  11/04/2018

  Bộ Thông tin và Truyền thông

 • 416/QĐ-BTTTT

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

  26/03/2018

  Bộ Thông tin và Truyền thông

 • 02/QĐ-BTTTT

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

  05/01/2017

  Bộ Thông tin và Truyền thông