• Tìm thấy 44 quyết định công bố
 • 5448/QĐ-BQP

  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính về lĩnh vực quản lý biên giới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

  01/12/2017

  Bộ Quốc phòng

 • 2880/QĐ-BQP

  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính về lĩnh vực kiểm định kỹ thuật máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

  21/07/2017

  Bộ Quốc phòng

 • 1725/QĐ-BQP

  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành về tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

  20/05/2017

  Bộ Quốc phòng

 • 164/QĐ-BQP

  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính về dân quân tự vệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

  17/01/2017

  Bộ Quốc phòng

 • 23/QĐ-BQP

  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính hướng dẫn vê hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

  04/01/2017

  Bộ Quốc phòng

 • 4219/QĐ-BQP

  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành về mở, đóng sân bay chuyên dùng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

  09/10/2016

  Bộ Quốc phòng

 • 4167/QĐ-BQP

  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phồng

  06/10/2016

  Bộ Quốc phòng

 • 3691/QĐ-BQP

  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành về chứng thực chữ ký số chuyên dùng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

  09/09/2016

  Bộ Quốc phòng

 • 3589/QĐ-BQP

  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; bãi bỏ thủ tục hành chính về lĩnh vực mật mã dân sự thuộc phạm vỉ chức năng quản lý của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

  01/09/2016

  Bộ Quốc phòng

 • 3377/QĐ-BQP

  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe quân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

  20/08/2016

  Bộ Quốc phòng

 • 3378/QĐ-BQP

  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành về đăng ký xe cơ giới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

  20/08/2016

  Bộ Quốc phòng

 • 3259/QĐ-BQP

  Công bố thủ tuc hành chính ban hành mới về quản lý hoạt động Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

  14/08/2016

  Bộ Quốc phòng

 • 2603/QĐ-BQP

  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính về một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

  30/06/2016

  Bộ Quốc phòng

 • 1510/QĐ-BQP

  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành về tính tuổi nghề cơ vếu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

  19/04/2016

  Bộ Quốc phòng

 • 1382/QĐ-BQP

  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành về đăng ký nghĩa vụ quân sự; bãi bỏ thủ tục hành chính về đăng ký nghĩa vụ quân sự, động viên quân đội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

  08/04/2016

  Bộ Quốc phòng

 • 257/QĐ-BQP

  Công bố thủ tục hành chính về chế độ, chính sách đối với dân công hoả tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo yệ Tô quốc và làm nhiệm vụ quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

  20/01/2016

  Bộ Quốc phòng

 • 5409/QĐ-BQP

  Công bố thủ tục hành chính về dự thi nâng hạng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng của phương tiện làm nhiệm vụ quốc phòng thuộc phạm vi chửc năng quản lý của Bộ Quốc phòng

  16/12/2015

  Bộ Quốc phòng

 • 4734/QĐ-BQP

  Công bố thủ tục hành chính về đảm bảo an ninh, an toàn Căn cứ quân sự Cam Ranh thuộc phạm vi chức năng quán lỷ của Bộ Quốc phòng

  06/11/2015

  Bộ Quốc phòng

 • 2352/QĐ-BQP

  Công bố các thủ tục hành chính về giải quyết tố cáo trong Quân đội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

  19/06/2015

  Bộ Quốc phòng

 • 2306/QĐ-BQP

  Công bố các thủ tục hành chính về giải quyết khiếu nại trong Quân đội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

  17/06/2015

  Bộ Quốc phòng