• Tìm thấy 3 quyết định công bố
 • 3558/2018/QĐ-BNG

  Về việc công bố 03 thủ tục hành chính về cấp thị thực cho người nước ngoài thuộc thẩm quyền Bộ Ngoại giao

  06/12/2018

  Bộ Ngoại giao

 • 1061/QĐ-BNG

  Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực lãnh sự thuộc phạm vi quản lý của Bộ Ngoại giao

  14/04/2017

  Bộ Ngoại giao

 • 2081/QĐ-BNG

  Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Ngoại giao

  04/08/2015

  Bộ Ngoại giao