• Tìm thấy 110 quyết định công bố
 • 2199/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

  07/11/2019

  Bắc Kạn

 • 1951/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực triển lãm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn

  17/10/2019

  Bắc Kạn

 • 1898/QĐ-UBND

  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn

  09/10/2019

  Bắc Kạn

 • 1896/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn

  09/10/2019

  Bắc Kạn

 • 1574/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn

  06/09/2019

  Bắc Kạn

 • 1446-QĐ/UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn

  22/08/2019

  Bắc Kạn

 • 1361/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn

  08/08/2019

  Bắc Kạn

 • 1131/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn

  05/07/2019

  Bắc Kạn

 • 981/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn

  17/06/2019

  Bắc Kạn

 • 923/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thay thế; bãi bỏ trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

  07/06/2019

  Bắc Kạn

 • 922/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn

  07/06/2019

  Bắc Kạn

 • 827/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn

  24/05/2019

  Bắc Kạn

 • 784/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn

  20/05/2019

  Bắc Kạn

 • 766/QĐ-UBND

  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dân số thuộc thẩm quyền quản lý Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

  16/05/2019

  Bắc Kạn

 • 685/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn

  04/05/2019

  Bắc Kạn

 • 642/QĐ-UBND

  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

  24/04/2019

  Bắc Kạn

 • 615/QĐ-UBND

  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trọng tài thương mại và Luật sư thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

  22/04/2019

  Bắc Kạn

 • 619/QĐ-UBND

  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch – Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

  22/04/2019

  Bắc Kạn

 • 597/QĐ-UBND

  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn

  18/04/2019

  Bắc Kạn

 • 589/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn

  16/04/2019

  Bắc Kạn