• Tìm thấy 83 quyết định công bố
 • 1571/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

  23/09/2019

  Bắc Giang

 • 1513/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh

  10/09/2019

  Bắc Giang

 • 1348/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

  16/08/2019

  Bắc Giang

 • 1349/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

  15/08/2019

  Bắc Giang

 • 1333/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

  13/08/2019

  Bắc Giang

 • 1153/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực người có công thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

  17/07/2019

  Bắc Giang

 • 1157/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã/hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

  17/07/2019

  Bắc Giang

 • 1158/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

  17/07/2019

  Bắc Giang

 • 1086/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế Bắc Giang

  05/07/2019

  Bắc Giang

 • 1027/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND cấp huyện

  28/06/2019

  Bắc Giang

 • 1005/QĐ-UBND

  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực việc làm -an toàn lao động, dạy nghề, bảo trợ xã hội, lao động tiền lương,bảo hiểm xã hội, phòng chống tệ nạ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết cỉa Sở Lao động-thương binh và xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

  25/06/2019

  Bắc Giang

 • 980/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công Thương Bắc Giang

  21/06/2019

  Bắc Giang

 • 753/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

  14/05/2019

  Bắc Giang

 • 679/QĐ-UBND

  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trọng tài thương mại, luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

  03/05/2019

  Bắc Giang

 • 418/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang

  16/04/2019

  Bắc Giang

 • 523/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang

  05/04/2019

  Bắc Giang

 • 495/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang

  02/04/2019

  Bắc Giang

 • 399/QĐ-UBND

  về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực việc làm an toàn lao động, dậy nghề, bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của SLĐ-TB&XH, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

  15/03/2019

  Bắc Giang

 • 97/QDD-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Bắc Giang

  30/01/2019

  Bắc Giang

 • 160/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  30/01/2019

  Bắc Giang