• Tìm thấy 57 quyết định công bố
 • 1775/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

  13/11/2018

  Bắc Giang

 • 1697/QĐ-UBND

  công bố Danh mục TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

  30/10/2018

  Bắc Giang

 • 1613/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh

  17/10/2018

  Bắc Giang

 • 1455/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi, lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

  21/09/2018

  Bắc Giang

 • 1425/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

  19/09/2018

  Bắc Giang

 • 1424/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện; UBND cấp xã

  17/09/2018

  Bắc Giang

 • 1318/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

  27/08/2018

  Bắc Giang

 • 1298/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục TTHC trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước và Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp

  23/08/2018

  Bắc Giang

 • 1240/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  14/08/2018

  Bắc Giang

 • 1226/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

  10/08/2018

  Bắc Giang

 • 1213/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  08/08/2018

  Bắc Giang

 • 1174/QĐ-UBND

  QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bắc Giang

  07/08/2018

  Bắc Giang

 • 1163/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

  31/07/2018

  Bắc Giang

 • 1107/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

  23/07/2018

  Bắc Giang

 • 1087/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

  20/07/2018

  Bắc Giang

 • 1086/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

  18/07/2018

  Bắc Giang

 • 890/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

  21/06/2018

  Bắc Giang

 • 862/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ

  19/06/2018

  Bắc Giang

 • 736/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

  29/05/2018

  Bắc Giang

 • 722/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  28/05/2018

  Bắc Giang