• Tìm thấy 77 quyết định công bố
 • 2426/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh An Giang

  08/10/2019

  An Giang

 • 2427/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  08/10/2019

  An Giang

 • 2347/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  27/09/2019

  An Giang

 • 2275/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

  23/09/2019

  An Giang

 • 2262/QĐ-UBND

  Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc Lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang

  20/09/2019

  An Giang

 • 2263/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ Lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ CHQS tỉnh An Giang

  20/09/2019

  An Giang

 • 2138/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính An Giang

  04/09/2019

  An Giang

 • 2139/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính An Giang

  04/09/2019

  An Giang

 • 2111/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; được sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực Giáo dục Nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang

  29/08/2019

  An Giang

 • 2029/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

  20/08/2019

  An Giang

 • 1848/QĐ-UBND

  Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bõ Lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang

  29/07/2019

  An Giang

 • 1656/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang

  05/07/2019

  An Giang

 • 1632/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã và hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  03/07/2019

  An Giang

 • 1475/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

  19/06/2019

  An Giang

 • 1347/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới Lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  03/06/2019

  An Giang

 • 1129/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ; đưa ra khỏi danh mục thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang

  13/05/2019

  An Giang

 • 994/QĐ-UBND

  về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh An Giang

  23/04/2019

  An Giang

 • 857/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa, du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang

  17/04/2019

  An Giang

 • 802/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung và được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ An Giang

  09/04/2019

  An Giang

 • 786/QĐ-UBND

  Về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực vận tải đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

  08/04/2019

  An Giang