• Tìm thấy 70 quyết định công bố
 • 2204/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế

  02/10/2019

  Hưng Yên

 • 2078/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  16/09/2019

  Hưng Yên

 • 1704/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải

  07/08/2019

  Hưng Yên

 • 1549/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  19/07/2019

  Hưng Yên

 • 1550/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  19/07/2019

  Hưng Yên

 • 1310/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  12/06/2019

  Hưng Yên

 • 1265/QĐ-ỤBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp

  06/06/2019

  Hưng Yên

 • 1111/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  15/05/2019

  Hưng Yên

 • 991/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Luật sư; lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp

  24/04/2019

  Hưng Yên

 • 992/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Văn hóa; lĩnh vực Thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  24/04/2019

  Hưng Yên

 • 963/QĐ-UBND

  về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  19/04/2019

  Hưng Yên

 • 908/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải

  10/04/2019

  Hưng Yên

 • 884/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung và TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo

  05/04/2019

  Hưng Yên

 • 885/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung và TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế

  05/04/2019

  Hưng Yên

 • 848/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường

  29/03/2019

  Hưng Yên

 • 746/QĐ-UBND

  Công bố danh mục TTHC lĩnh vực Văn hóa; lĩnh vực Thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  12/03/2019

  Hưng Yên

 • 705/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương

  07/03/2019

  Hưng Yên

 • 165/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Thể dục, thể thao; lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  15/01/2019

  Hưng Yên

 • 162/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Thể dục, thể thao; lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thoa và Du lịch

  15/01/2019

  Hưng Yên

 • 163/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông

  15/01/2019

  Hưng Yên