• Tìm thấy 50 quyết định công bố
 • 705/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương

  07/03/2019

  Hưng Yên

 • 3071/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  28/12/2018

  Hưng Yên

 • 2941/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo

  14/12/2018

  Hưng Yên

 • 2888/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải.

  03/12/2018

  Hưng Yên

 • 2766/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo

  15/11/2018

  Hưng Yên

 • 2745/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên

  12/11/2018

  Hưng Yên

 • 2744/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải

  12/11/2018

  Hưng Yên

 • 2707/QĐ-UBND

  Công bố chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ

  02/11/2018

  Hưng Yên

 • 2534/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo

  16/10/2018

  Hưng Yên

 • 2415/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính

  27/09/2018

  Hưng Yên

 • 2131/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  27/08/2018

  Hưng Yên

 • 1888/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương

  13/08/2018

  Hưng Yên

 • 1820/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  09/08/2018

  Hưng Yên

 • 1819/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh

  09/08/2018

  Hưng Yên

 • 1451/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương

  25/06/2018

  Hưng Yên

 • 1038/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp

  03/05/2018

  Hưng Yên

 • 1004/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  23/04/2018

  Hưng Yên

 • 924/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương

  10/04/2018

  Hưng Yên

 • 649/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp

  06/03/2018

  Hưng Yên

 • 615/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp

  02/03/2018

  Hưng Yên