• Tìm thấy 35 quyết định công bố
 • 7026/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội.

  28/12/2018

  Hà Nội

 • 6547/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

  03/12/2018

  Hà Nội

 • 6471/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực công nghiệp nặng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương thành phố Hà Nội

  27/11/2018

  Hà Nội

 • 6470/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội

  27/11/2018

  Hà Nội

 • 6395/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính liên thông với cấp Trung ương; Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, các Sở chủ quản; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

  23/11/2018

  Hà Nội

 • 6047/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế thành phố Hà Nôi

  02/11/2018

  Hà Nội

 • 6048/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế thành phố Hà Nôi

  02/11/2018

  Hà Nội

 • 5728/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nôi

  24/10/2018

  Hà Nội

 • 5628/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nôi

  19/10/2018

  Hà Nội

 • 5507/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương

  15/10/2018

  Hà Nội

 • 5220/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Y tế thành phố Hà Nôi

  01/10/2018

  Hà Nội

 • 5021/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giám định y khoa, y tế dự phòng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế thành phố Hà Nội

  21/09/2018

  Hà Nội

 • 4841/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương

  13/09/2018

  Hà Nội

 • 4847/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

  13/09/2018

  Hà Nội

 • 4676/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

  05/09/2018

  Hà Nội

 • 4600/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

  04/09/2018

  Hà Nội

 • 4209/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội

  20/08/2018

  Hà Nội

 • 4214/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đào tư thành phố Hà Nội; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

  20/08/2018

  Hà Nội

 • 4128/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà NỘi

  13/08/2018

  Hà Nội

 • 3831/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thành phố Hà Nội

  30/07/2018

  Hà Nội