• Tìm thấy 5374 quyết định công bố
 • 4257 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai

  25/12/2019

  Lào Cai

 • 1151/QĐ-UBND

  Quyết định công bố Danh mục 21 thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên môi trường địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

  26/05/2019

  Lào Cai

 • 369/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

  25/05/2019

  Điện Biên

 • 475/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng

  24/05/2019

  Cao Bằng

 • 1880/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa

  20/05/2019

  Thanh Hóa

 • 1226/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thủ tục hành chính đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  17/05/2019

  Bình Thuận

 • 758/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi bổ sung thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh

  17/05/2019

  Bắc Ninh

 • 1869/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực triển lãm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa

  17/05/2019

  Thanh Hóa

 • 766/QĐ-UBND

  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dân số thuộc thẩm quyền quản lý Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

  16/05/2019

  Bắc Kạn

 • 750/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh

  16/05/2019

  Bắc Ninh

 • 751/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh

  16/05/2019

  Bắc Ninh

 • 822/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau

  15/05/2019

  Cà Mau

 • 1111/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  15/05/2019

  Hưng Yên

 • 360/QĐ-BYT

  công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ được sửa đổi, bổ sung/ thay thế/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

  14/05/2019

  Bộ Y tế

 • 897/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực dân tộc; lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  14/05/2019

  Hà Giang

 • 894/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý của Ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  14/05/2019

  Hà Giang

 • 896/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục TTHC của ngành NN&PTNT áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà GIang

  14/05/2019

  Hà Giang

 • 895/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục TTHC mới ban hành; TTHC được sửa đổi, bổ sung của Ngành VHTT&DL áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  14/05/2019

  Hà Giang

 • 1132/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  14/05/2019

  Cần Thơ

 • 1413/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa

  14/05/2019

  Khánh Hòa