• Tìm thấy 6355 quyết định công bố
 • 773

  về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện Khánh Hòa

  27/03/2013

  Khánh Hòa

 • 592/QĐ-UBND

  Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  22/03/2013

  Hưng Yên

 • 566

  về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện Khánh Hòa

  28/02/2013

  Khánh Hòa

 • 344/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu

  18/02/2013

  Bạc Liêu

 • 271/QĐ-UBND

  VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ

  30/01/2013

  Cần Thơ

 • 3268/QĐ-UBND

  Về việc công bố các thủ tục hành chính chung thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  28/12/2012

  Quảng Bình

 • 3088/QĐ-UBND

  Về việc công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình

  18/12/2012

  Quảng Bình

 • 4870/QĐ-BQP

  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

  12/12/2012

  Bộ Quốc phòng

 • 2999/QĐ-CT

  Về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Quản lý Thương mại áp dụng tại Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình

  04/12/2012

  Quảng Bình

 • 2998/QĐ-CT

  Về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Quản lý Công nghiệp áp dụng tại Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình

  04/12/2012

  Quảng Bình

 • 2978/QĐ-CT

  Về việc công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư áp dụng tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình

  03/12/2012

  Quảng Bình

 • 1688/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cà Mau

  27/11/2012

  Cà Mau

 • 2569/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu

  26/10/2012

  Bạc Liêu

 • 3759/QĐ-BQP

  Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

  09/10/2012

  Bộ Quốc phòng

 • 2277/QĐ-CT

  Về việc công bố các thủ tục hành chính chung thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  01/10/2012

  Quảng Bình

 • 817/QĐ-UBND

  Về việc công bố TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên

  04/09/2012

  Điện Biên

 • 2151/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu

  28/08/2012

  Bạc Liêu

 • 2693/QĐ-BQP

  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

  30/07/2012

  Bộ Quốc phòng

 • 1753/QĐ-UBND

  Về việc công bố TTHC lĩnh vực môi trường sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tài nguyên và Môi trường

  25/07/2012

  Bạc Liêu

 • 1837/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa

  15/06/2012

  Thanh Hóa