• Tìm thấy 5992 quyết định công bố
 • 1361/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn

  08/08/2019

  Bắc Kạn

 • 1500/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

  08/08/2019

  Trà Vinh

 • 1501/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới thủ tục hành chính lĩnh vực Thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  08/08/2019

  Trà Vinh

 • 1695/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính ban hành mới, 27 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  08/08/2019

  Bến Tre

 • 1909/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế

  08/08/2019

  Thừa Thiên – Huế

 • 1704/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải

  07/08/2019

  Hưng Yên

 • Số: 2750/QĐ-BVHTTDL.

  QĐ công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực văn hóa - Theo NĐ 54/2019/NĐ-CP

  07/08/2019

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • 2434/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai

  07/08/2019

  Lào Cai

 • 1291/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Cà Mau

  06/08/2019

  Cà Mau

 • 2179/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  06/08/2019

  Sóc Trăng

 • 2180/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  06/08/2019

  Sóc Trăng

 • 1997/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  06/08/2019

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 2518/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam

  06/08/2019

  Quảng Nam

 • 2542/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

  06/08/2019

  Khánh Hòa

 • 2543/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

  06/08/2019

  Khánh Hòa

 • 2544/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  06/08/2019

  Khánh Hòa

 • 2537/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

  06/08/2019

  Khánh Hòa

 • 2185/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng

  06/08/2019

  Sóc Trăng

 • 1679/QĐ-UBND

  công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng

  06/08/2019

  Lâm Đồng

 • 2400/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông tỉnh Thái Nguyên

  06/08/2019

  Thái Nguyên