• Tìm thấy 5992 quyết định công bố
 • 05/QĐ-UBND

  Về việc công bố một số thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hành chính - Tư pháp áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  02/01/2014

  Quảng Bình

 • 3110/QĐ-UBND

  Về việc công bố các thủ tục hành chính được ban hành mới, bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  18/12/2013

  Quảng Bình

 • 2544/QĐ-UBND

  VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NGOẠI VỤ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG

  11/12/2013

  Lâm Đồng

 • 3045/QĐ-UBND

  Về việc công bố các thủ tục hành chính được ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình

  09/12/2013

  Quảng Bình

 • 2938/QĐ-UBND

  V/v công bố một số thủ tục hành chính được ban hành mới, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực thẩm định, phê duyệt và cấp giấy phép quy hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình

  26/11/2013

  Quảng Bình

 • 2140/QĐ-BTNMT

  Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường liên quan đến chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen

  06/11/2013

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • 1911/QĐ-UBND

  Về việc công bố một số thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Dược, Mỹ phẩm áp dụng tại Sở Y tế tỉnh Quảng Bình

  12/08/2013

  Quảng Bình

 • 1126/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung, thủ tục hành chính thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ và đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ

  05/08/2013

  Cà Mau

 • 351/QĐ-BQP

  Công bố các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

  31/07/2013

  Bộ Quốc phòng

 • 1354/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Thừa Thiên Huế

  16/07/2013

  Thừa Thiên – Huế

 • 1322/QĐ-UBND

  Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu

  21/06/2013

  Bạc Liêu

 • 2167/QĐ-BQP

  công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

  20/06/2013

  Bộ Quốc phòng

 • 853/QĐ-UBND

  Về việc công bố sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Cà Mau

  13/06/2013

  Cà Mau

 • 1128/QĐ-UBND

  Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu

  31/05/2013

  Bạc Liêu

 • 948/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ áp dụng tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình

  26/04/2013

  Quảng Bình

 • 1318/QĐ-BQP

  Công bố các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

  26/04/2013

  Bộ Quốc phòng

 • 402/QĐ-BXD

  Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

  18/04/2013

  Bộ Xây dựng

 • 773

  về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện Khánh Hòa

  27/03/2013

  Khánh Hòa

 • 592/QĐ-UBND

  Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  22/03/2013

  Hưng Yên

 • 566

  về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện Khánh Hòa

  28/02/2013

  Khánh Hòa