• Tìm thấy 6430 quyết định công bố
 • 1753/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chính quyền địa phương áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  15/10/2019

  Cà Mau

 • 1754/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau

  15/10/2019

  Cà Mau

 • 4220/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/ UBND cấp huyện/ UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa

  15/10/2019

  Thanh Hóa

 • 3185/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

  15/10/2019

  Khánh Hòa

 • 2719/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

  15/10/2019

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 2216/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực ngoại giao thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng

  14/10/2019

  Lâm Đồng

 • 1750/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau

  14/10/2019

  Cà Mau

 • 2268/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

  14/10/2019

  Nam Định

 • 2637/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh

  14/10/2019

  Bình Thuận

 • 3293/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản; lĩnh vực Bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên

  11/10/2019

  Thái Nguyên

 • 3294/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên

  11/10/2019

  Thái Nguyên

 • 749/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

  10/10/2019

  Kon Tum

 • 752/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum

  10/10/2019

  Kon Tum

 • 1898/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục TTHC các lĩnh vực Nông nghiệp; Lâm nghiệp mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

  10/10/2019

  Bạc Liêu

 • 1897/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Phòng chống thiên tai mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

  10/10/2019

  Bạc Liêu

 • 2881/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng

  10/10/2019

  Sóc Trăng

 • 2109/QĐ-NHN

  Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động thanh toán thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  09/10/2019

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • 3113/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương

  09/10/2019

  Khánh Hòa

 • 1898/QĐ-UBND

  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn

  09/10/2019

  Bắc Kạn

 • 2914/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk

  09/10/2019

  Đắk Lắk