• Tìm thấy 5992 quyết định công bố
 • 1945/QĐ-UBND

  về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  13/08/2019

  Cần Thơ

 • 4304/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội; Danh mục thủ tục hành chính liên thông với Bộ Tư pháp; Thủ tục hành chính liên thông trong nội bộ thành phố Hà Nội

  13/08/2019

  Hà Nội

 • 1538/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới thủ tục hành chính lĩnh vực ngoại vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh

  13/08/2019

  Trà Vinh

 • 2263/QĐ-UBND

  Về việc công bố thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  13/08/2019

  Sóc Trăng

 • 2618/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

  13/08/2019

  Khánh Hòa

 • 2621/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

  13/08/2019

  Khánh Hòa

 • 2620/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

  13/08/2019

  Khánh Hòa

 • 1333/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

  13/08/2019

  Bắc Giang

 • Số 1549/QĐ-UBND

  Công bố danh mục TTHC của ngành Nông nghiệp (lĩnh vực Thú y) áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà GIang

  13/08/2019

  Hà Giang

 • 1702/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực quản lý nhà nước về lao động, thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  12/08/2019

  Lâm Đồng

 • 912/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu

  12/08/2019

  Lai Châu

 • 913/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu

  12/08/2019

  Lai Châu

 • 914/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính thay thế và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

  12/08/2019

  Lai Châu

 • 4263/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  09/08/2019

  Hà Nội

 • 4267/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ giải quyết lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa, đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tảiHà Nội

  09/08/2019

  Hà Nội

 • 2054/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu

  09/08/2019

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 903/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính thay thế/bị thay thế, bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

  09/08/2019

  Lai Châu

 • 1958/QĐ-UBND

  DANH MỤC Thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội

  08/08/2019

  Sơn La

 • 4226/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

  08/08/2019

  Hà Nội

 • 1635/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp xã

  08/08/2019

  Nam Định