• Tìm thấy 247 quyết định công bố
 • 891/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

  28/04/2016

  Thừa Thiên – Huế

 • 816/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

  25/04/2016

  Thừa Thiên – Huế

 • 635/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế

  31/03/2016

  Thừa Thiên – Huế

 • 609/QĐ-UBND

  Về việc công bố bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

  29/03/2016

  Thừa Thiên – Huế

 • 2914/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế

  16/12/2015

  Thừa Thiên – Huế

 • 1154/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

  22/06/2015

  Thừa Thiên – Huế

 • 1354/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Thừa Thiên Huế

  16/07/2013

  Thừa Thiên – Huế