• Tìm thấy 372 quyết định công bố
 • 2374/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hoá

  04/07/2016

  Thanh Hóa

 • 2297/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực công tác dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Thanh Hoá đã được chuẩn hóa về nội dung

  29/06/2016

  Thanh Hóa

 • 2260/QĐ-UBND

  về việc công bố TTHC lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa

  28/06/2016

  Thanh Hóa

 • 2067/QĐ-UBND

  Về việc công bố TTHC trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộ thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa

  15/06/2016

  Thanh Hóa

 • 1520/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa đã được chuẩn hóa nội dung

  05/05/2016

  Thanh Hóa

 • 1451/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa đã được chuẩn hóa về nội dung

  28/04/2016

  Thanh Hóa

 • 1450/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa đã được chuẩn hóa về nội dung

  28/04/2016

  Thanh Hóa

 • 1262/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tin học – Thống kê thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa

  12/04/2016

  Thanh Hóa

 • 1263/QĐ-UBND

  Về việc công bố TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa đã được chuẩn hóa về nội dung

  12/04/2016

  Thanh Hóa

 • 524/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa

  05/02/2016

  Thanh Hóa

 • 373/QĐ-UBND

  Công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa

  29/01/2016

  Thanh Hóa

 • 324/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa

  25/01/2016

  Thanh Hóa

 • 325/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

  25/01/2016

  Thanh Hóa

 • 51/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa

  06/01/2016

  Thanh Hóa

 • 5371/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính về giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

  21/12/2015

  Thanh Hóa

 • 5263/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa

  14/12/2015

  Thanh Hóa

 • 5059/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa

  02/12/2015

  Thanh Hóa

 • 3670/QĐ-UBND

  về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

  23/09/2015

  Thanh Hóa

 • 3332/QĐ-UBND

  về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa

  01/09/2015

  Thanh Hóa

 • 3310/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý trực tiếp của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh

  31/08/2015

  Thanh Hóa