• Tìm thấy 65 quyết định công bố
 • 2120/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

  31/10/2016

  Quảng Ngãi

 • 1037/QĐ-UBND

  Về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi

  16/06/2016

  Quảng Ngãi

 • 871/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi

  20/05/2016

  Quảng Ngãi

 • 1526/QĐ-UBND

  Về việc công bố bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

  21/10/2014

  Quảng Ngãi

 • 1470/QĐ-UBND

  Về việc công bố bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi

  09/10/2014

  Quảng Ngãi